Αρχή / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / The good companions: insulin and glucagon-like peptide-1 receptor agonist in type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

The good companions: insulin and glucagon-like peptide-1 receptor agonist in type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Αυτή η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση περιελάμβανε 36 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και συνολικά 14.636 ασθενείς και διερεύνησε τις μεταβολικές επιδράσεις της συνδυασμένης θεραπείας με ινσουλίνη και GLP-1RA έναντι άλλων ενέσιμων αγωγών.  Σε σύγκριση με άλλες θεραπείες, ο συνδυασμός βασικης ινσουλίνης κ GLP1-RA μείωσε σημαντικά την HbA1c, οδήγησε σε περισσότερους ασθενείς στο στόχο HbA1c και μειώθηκε το σωματικό βάρος.  Παρόμοιος αριθμός υπογλυκαιμικών συμβάντων αναφέρθηκε μεταξύ των θεραπειών συνδυασμού και αγωγών σύγκρισης.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η συνδυασμένη θεραπεία με ινσουλίνη και GLP-1RA παρέχει μια ουσιαστική στρατηγική θεραπείας για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

 

https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(19)30514-5/fulltext

Top