Αρχή / NEWSLETTER / SURMOUNT-2 ΜΕΛΕΤΗ: Η ΤΙΡΖΕΠΑΤΙΔΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 15,7% ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΔΙΑΒΗΤΗ.

SURMOUNT-2 ΜΕΛΕΤΗ: Η ΤΙΡΖΕΠΑΤΙΔΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 15,7% ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΔΙΑΒΗΤΗ.

27 Απριλίου 202

ENDOCRINE TODAY

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

Οι ενήλικες που έλαβαν τιρζεπατίδη 10 mg ή 15 mg έχασαν περισσότερο από το 13% του σωματικού τους βάρους στις 72 εβδομάδες.

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην ομάδα tirzepatide 15 mg πέτυχαν απώλεια βάρους 15% ή μεγαλύτερη.

Οι ενήλικες με υπέρβαρο ή παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2 πέτυχαν μέση απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 13% μετά τη λήψη 10 mg ή 15 mg τιρζεπατίδης για 72 εβδομάδες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης γραμμής από τη δοκιμή SURMOUNT-2.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της εταιρείας, το SURMOUNT-2 ήταν μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη στην οποία 938 ενήλικες με υπέρβαρότητα ή παχυσαρκία συν διαβήτη τύπου 2 ανατέθηκαν τυχαία, 1:1:1, για να λάβουν τιρζεπατίδη 10 mg (Mounjaro , Eli Lilly), τιρζεπατίδη 15 mg ή εικονικό φάρμακο για 72 εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες έκαναν επίσης δίαιτα με μειωμένες θερμίδες και αυξημένη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οι συν-πρωτεύοντες στόχοι ήταν η μέση ποσοστιαία μεταβολή στο σωματικό βάρος από την έναρξη έως τις 72 εβδομάδες και το ποσοστό των ενηλίκων που πέτυχαν μείωση σωματικού βάρους 5% ή μεγαλύτερη.

Οι ενήλικες που έλαβαν 10 mg τιρζεπατίδης έχασαν κατά μέσο όρο το 13,4% του σωματικού τους βάρους στις 72 εβδομάδες και εκείνοι που έλαβαν 15 mg έχασαν το 15,7% του σωματικού τους βάρους σε σύγκριση με απώλεια βάρους 3,3% για το εικονικό φάρμακο.

Το ποσοστό των ενηλίκων που έχασαν τουλάχιστον το 5% του σωματικού τους βάρους ήταν 81,6% στην ομάδα των 10 mg τιρζεπατίδης, 86,4% στην ομάδα των 15 mg και 30,5% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Επιπλέον, 15% ή μεγαλύτερη απώλεια βάρους επιτεύχθηκε από το 51,8% της ομάδας 15 mg τιρζεπατίδης, το 41,4% αυτών που έλαβαν 10 mg τιρζεπατίδης και το 2,6% της ομάδας εικονικού φαρμάκου.

Οι ενήλικες που έλαβαν τιρζεπατίδη είχαν επίσης μείωση της HbA1c που ήταν παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε στις μελέτες SURPASS που ανέλυσαν την τιρζεπατίδη για ενήλικες με διαβήτη τύπου 2.

Το προφίλ ασφάλειας στην SURMOUNT-2 ήταν παρόμοιο με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως για τις μελέτες SURMOUNT και SURPASS.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονταν με το γαστρεντερικό και ήταν ήπιας έως μέτριας φύσης.

Οι ενήλικες που έλαβαν τιρζεπατίδη ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν ναυτία, διάρροια, έμετο και δυσκοιλιότητα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η διακοπή της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 3,8% στην ομάδα των 10 mg τιρζεπατίδης και 7,4% στην ομάδα των 15 mg τιρζεπατίδης.

Τα αποτελέσματα της γραμμής κορυφής του SURMOUNT-2 προσθέτουν σε προηγούμενα στοιχεία που συνδέουν την τιρζεπατίδη με την απώλεια βάρους μεταξύ ενηλίκων με υπέρβαρους ή παχύσαρκους.

Όπως ανέφερε προηγουμένως το Healio, οι περισσότεροι ενήλικες με υπέρβαρους ή παχύσαρκους που λάμβαναν τιρζεπατίδη στη δοκιμή SURMOUNT-1 έχασαν το 16% ή περισσότερο του σωματικού τους βάρους στις 72 εβδομάδες.

Τον Μάιο του 2022, ο FDA ενέκρινε την τιρζεπατίδη για τη μείωση της HbA1c σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Lilly σχεδιάζει να ολοκληρώσει αίτημα στον FDA για την τιρζεπατίδη ως θεραπεία για ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους με συννοσηρότητες που σχετίζονται με το βάρος, με μια ρυθμιστική δράση να έρχεται από τα τέλη του 2023.

«Η παχυσαρκία είναι μια δύσκολα διαχειρίσιμη ασθένεια και είναι ακόμη πιο δύσκολη για τα άτομα που ζουν με διαβήτη τύπου 2», δήλωσε ο Jeff Emmick, MD, PhD, ανώτερος αντιπρόεδρος ανάπτυξης προϊόντων για τη Lilly, σε δελτίο τύπου.

«Ο βαθμός μέσης μείωσης βάρους που παρατηρήθηκε στο SURMOUNT-2 δεν είχε προηγουμένως επιτευχθεί σε δοκιμές φάσης 3 για παχυσαρκία ή υπέρβαρότητα και διαβήτη τύπου 2».

Τα αποτελέσματα από το SURMOUNT-2 αναμένεται να παρουσιαστούν στις 83ες Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας και να υποβληθούν σε περιοδικό με κριτές.

Ωστόσο, δεδομένα από το SURMOUNT-1 σε ασθενείς που ζούσαν με παχυσαρκία χωρίς διαβήτη τύπου 2 (βάρος αναφοράς, 104,8 kg) έδειξαν ότι η μέση απώλεια βάρους ήταν μεγαλύτερη — 19,5% με 10 mg και 20,9% με δόσεις 15 mg τιρζεπατίδης έναντι 3,1% με εικονικό φάρμακο.

Επιπλέον, στο SURMOUNT-1, το 57% των ατόμων στις ομάδες των 10 mg και των 15 mg συνδυαστικά έχασαν 20% ή περισσότερο βάρος έναντι 3% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου.

Έτσι, όπως και άλλες παρατηρήσεις, σχεδόν όλες από ατομικά δεδομένα ιστορικών, τα δεδομένα για τη διαφορική απόκριση απώλειας βάρους στην τιρζεπατίδη αντικατοπτρίζουν ένα μοτίβο μειωμένης απώλειας βάρους σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 έναντι αυτών με παχυσαρκία μόνο. Είναι αυτή η διαφορά πραγματική, και αν ναι, σχετίζεται με βιολογικές ή/και συμπεριφορικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ομάδων που ζουν με παχυσαρκία;

Μόνον επόμενες RCTs μπορούν να το αποδείξουν.

Top