Αρχή / NEWSLETTER / SGLT2 αναστολείς και οι νεφροί

SGLT2 αναστολείς και οι νεφροί

Η διαβητική νεφρική νόσος (DKD) αντιπροσωπεύει περίπου τα μισά άτομα που εισέρχονται σε προγράμματα τελικού σταδίου νεφρικής νόσου.

Οι ασθενείς με DKD έχουν συχνά σχετιζόμενες μικροαγγειακές επιπλοκές και διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης μακροαγγειακών επιπλοκών.

Η ολοκληρωμένη θεραπεία περιλαμβάνει επιβράδυνση ή πρόληψη της μείωσης του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) και την πρόληψη των μακροαγγειακών και των περαιτέρω μικροαγγειακών επιπλοκών. Η υπεργλυκαιμία είναι ο κύριος παράγοντας που ευθύνεται για την έναρξη της σειράς παθοφυσιολογικών συμβάντων που οδηγούν σε τελικού σταδίου νεφρική νόσο(ESRD).

Επομένως, ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος (HbA1c <6,5%) είναι απαραίτητος για την πρόληψη της ανάπτυξης διαβητικής σπειραματοσκλήρυνσης και της προοδευτικής μείωσης του GFR.

Η διατήρηση HbA1c <6,5% αντιπροσωπεύει την πρωταρχική πρόληψη. στην επιβεβαιωμένη DKD, ο δε αυστηρός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι επίσης απαραίτητος.

Οι αναστολείς του ΜΕΑ, οι ARBs  και οι MRAs  έχουν αποδειχθεί ότι επιβραδύνουν την εξέλιξη της DKD.

Αναστολείς ΜΕΑ/αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης (ARBs) και αναστολείς συμμεταφοράς γλυκόζης-νατρίου 2 (SGLT2) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό για την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του GFR.

Αυτό το άρθρο εξετάζει τη γενική προσέγγιση της θεραπείας DKD και συνοψίζει τα νεφρικά αποτελέσματα σε τέσσερις δοκιμές καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων αναστολέων SGLT2.

Πιο πρόσφατα, πέντε μεγάλες προοπτικές μελέτες (το EMPA-REG OUTCOME, Πρόγραμμα CANVAS, DECLARE-TIMI 58, CREDENCE, και δοκιμές DAPA-CKD) έδωσαν πειστικά στοιχεία ότι οι αναστολείς SGLT2, όταν προστίθενται στη θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ/ARB, μειώνουν ένα σύνθετο αποτέλεσμα επί των νεφρών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης σε ESRD σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Μαζί, αυτές οι δοκιμές παρέχουν πειστικά στοιχεία ότι οι αναστολείς SGLT2, που προστίθενται σε έναν αναστολέα ACE ή ARB, επιβραδύνουν την εξέλιξη της DKD.

ΣΧΗΜΑ. Επίδραση της καναγλιφλοζίνης και της δαπαγλιφλοζίνης για το σύνθετο αποτέλεσμα ειδικά για τους νεφρούς. Προσαρμοσμένο.

Ralph A. DeFronzo and Muhammad Abdul-Ghani

University of Texas Health, San Antonio, TX

Diabetes Spectrum 2021 Aug; 34 (3): 217-224

2021 by the American Diabetes Association

Top