Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΌ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί ενδελεχώς η έννοια της μεταβλητότητας διαφόρων μεταβολικών παραμέτρων (π.χ γλυκόζης πλάσματος) και πώς αυτή συσχετίζεται πιθανώς με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα αποτελέσματα των περισσότερων μελετών συμφωνούν στο ότι η υψηλή μεταβλητότητα αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Στα ευρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν και τα ευρήματα μίας πολύ μεγάλης μελέτη...
Περισσότερα

Η δράση της λιραγλουτίδης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο  ασθενών με ΣΔ 2 και χρόνια νεφρική νόσο (Αποτελέσματα της μελέτης LEADER)

Τα αποτελέσματα της μελέτης LEADER αφορούν το καρδιαγγειακό όφελος σε ασθενέις με ΣΔ2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι τυχαιοποιημένοι σε ασθενείς που έλαβαν λιραγλουτίδη και ασθενέις που έλβαν placebo.Η επίδράση των GLP1  αγωνιστών στα καρδιαγγειακά συμβάματα  σε διαβητικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι άγνωστη. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα που έλαβε λιραγλουτίδη και ομά...
Περισσότερα

Μελέτη ASCEND: Έχει θέση η ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη στους διαβητικούς ασθενείς;

Η μελέτη ASCEND σχεδιάστηκε με σκοπό να απαντήσει το ερώτημα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της χορήγησης ασπιρίνης σε διαβητικούς ασθενείς που δεν εμφανίζουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο( πρωτογενής πρόληψη ). Η μελέτη ASCEND είναι μια διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 15480 ασθενείς ηλικίας≥40 ετών ( μέσης ηλικίας 63 ετών, 63 % των συμμετεχόντων: Άρρενες)...
Περισσότερα

2ο Webinar 5ου Κύκλου EKOMEN (10/12/2018, 20:30) «Λοιμώξεις δέρματος – μαλακών μορίων. Ιδιαιτερότητες στους Διαβητικούς»

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το 2ο Μάθημα του 5ου Κύκλου (2018 – 2019) των Webinars του ΕΚΟΜΕΝ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/12/2018, στις 20:30 με θέμα: «Λοιμώξεις δέρματος - μαλακών μορίων. Ιδιαιτερότητες στους Διαβητικούς» και ο ομιλητής που το παρουσίασε ήταν ο κ. Α. Πεφάνης με σχολιαστή τον κ. Θ. Παναγιώτου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βιντεοσκοπημένο webinar μέσω της διεύθυνσης: https://yo...
Περισσότερα