Αρχή / NEWSLETTER / ORIGINAL INVESTIGATIONS: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

ORIGINAL INVESTIGATIONS: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY VOL. 81, NO. 1, 2023

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΟΣΙΕΙΣ ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τα συμπληρώματα χρησιμοποιούνται συνήθως από άτομα με ενδείξεις για θεραπεία μείωσης των λιπιδίων, αλλά λείπουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους στη μείωση της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας χοληστερόλης (LDL-C), ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις στατίνες.

ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος της μελέτης ήταν να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα μιας χαμηλής δόσης στατίνης με εικονικό φάρμακο και 6 κοινά συμπληρώματα στον επηρεασμό των λιπιδικών και φλεγμονωδών βιοδεικτών.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Αυτή ήταν μια μονοκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, μονή-τυφλή κλινική δοκιμή σε ενήλικες χωρίς ιστορικό αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD), LDL-C από 70 έως 189 mg/dL και αυξημένο κίνδυνο 10ετούς ASCVD .

Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε ροσουβαστατίνη 5 mg ημερησίως, εικονικό φάρμακο, ιχθυέλαιο, κανέλα, σκόρδο, κουρκουμά, φυτικές στερόλες ή μαγιά κόκκινου ρυζιού.

Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν η ποσοστιαία μεταβολή της LDL-C από την αρχική τιμή για ροσουβαστατίνη 5 mg ημερησίως σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και κάθε συμπλήρωμα μετά από 28 ημέρες.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο αξιολογήθηκε με ιεραρχικό τρόπο με ροσουβαστατίνη πρώτα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο και μετά με κάθε συμπλήρωμα με προκαθορισμένη σειρά χρησιμοποιώντας ανάλυση συν-διακύμανσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά 190 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Η ποσοστιαία μείωση της LDL-C με ροσουβαστατίνη ήταν μεγαλύτερη από όλα τα συμπληρώματα και το εικονικό φάρμακο (P <0,001).

Η διαφορά στη μείωση της LDL-C με ροσουβαστατίνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ήταν 35,2% (95% CI: 41,3% έως 29,1%, P < 0,001).

Κανένα από τα συμπληρώματα διατροφής δεν έδειξε σημαντική μείωση της LDL-C σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μεταξύ των ατόμων με αυξημένο 10ετές κίνδυνο για ASCVD, η ροσουβαστατίνη 5 mg ημερησίως μείωσε την LDL-C σημαντικά περισσότερο από το εικονικό φάρμακο, το ιχθυέλαιο, την κανέλα, το σκόρδο, τον κουρκουμά, τις φυτικές στερόλες και την μαγιά κόκκινου ρυζιού.

 

Top