Αρχή / NEWSLETTER / Liraglutide και καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (μελέτη Leader)

Liraglutide και καρδιαγγειακά αποτελέσματα σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (μελέτη Leader)

New England Journal of Medicine DOI: 10.1056/NEJMoa1603827

Σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη επιλέχθηκαν ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο για να λάβουν αγωγή με liraglutide ή placebo (κατάλληλοι ασθενείς ήταν αυτοί με τιμή HbA1c >7%, ηλικίας >50 ετών & με μία τουλάχιστον συνυπάρχουσα καρδιαγγειακή πάθηση ή ηλικίας >60 ετών & με έναν τουλάχιστον καρδιαγγειακό παράγοντα κινδύνου). Το πρωτεύον σύνθετο τελικό σημείο ήταν ο θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, το μη θανατηφόρο εμφράγματα μυοκαρδίου & το μη θανατηφόρο ΑΕΕ.

Τυχαιοποιήθηκαν  συνολικά 9.340 ασθενείς, με μέση διάρκεια παρακολούθησης τα 3,8 χρόνια. Το πρωτεύον τελικό σημείο παρατηρήθηκε σε σημαντικά λιγότερους ασθενείς στην ομάδα  της liraglutide (13% σε σχέση με το 14,9% της ομάδας placebo, με αναλογία κινδύνου 0,8). Λιγότεροι ασθενείς κατέληξαν από καρδιαγγειακά αίτια στην ομάδα της liraglutide (4,7% σε σχέση με 6% της ομάδας placebo, αναλογία κινδύνου 0,78). Επίσης, ο αριθμός των θανάτων από  οποιαδήποτε αιτία ήταν χαμηλότερος στην ομάδα της liraglutide (8,2% σε σχέση με 9,6% της ομάδας placebo, αναλογία κινδύνου 0,85). Ο αριθμός των μη θανατηφόρων εμφραγμάτων μυοκαρδίου και των ΑΕΕ καθώς και νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια ήταν μη σημαντικά χαμηλότερος στην ομάδα της liraglutide σε σχέση με την ομάδα placebo.

Όσον αφορά την απώλεια σωματικού βάρους αυτή ήταν κατά 2,3 kg υψηλότερη στην ομάδα της liraglutide σε σχέση με την ομάδα του placebo, η τιμή της ΣΑΠ ήταν χαμηλότερη κατά 1,2 mmHg στην ομάδα της liraglutide και της ΔΑΠ υψηλότερη κατά 0,6 mmHg στην ομά δα της liraglutide ενώ όσον αφορά την καρδιακή συχνότητα συτή ήταν κατά 3 σφύξεις/λεπτό υψηλότερη στην  ομάδα της liraglutide. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που οδήγησε σε διακοπή της liraglutide ήταν τα γαστρεντερικά ενοχλήματα. Η επίπτωση παγκρεατίτιδας ήταν μη σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα της liraglutide.

 

 

Top