Αρχή / NEWSLETTER / H FDA ενισχύει την προειδοποίηση κατάγματος για το Canagliflozin

H FDA ενισχύει την προειδοποίηση κατάγματος για το Canagliflozin

Η υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων (FDA) ενισχύει την προειδοποίησή της για το canagliflozin (Invokana, Invokamet, Johnson & Johnson/Janssen) αναφορικά με τον αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα των οστών.Η ενότητα “Παρενέργειες” στην ετικέτα του φαρμάκου ήδη αναφέρει τον κίνδυνο για κατάγματα των οστών. Πρόσφατες πληροφορίες από διαφορετικές κλινικές δοκιμές, προσθέτουν περαιτέρω προειδοποιήσεις και πληροφορίες προφύλαξης. Δοκιμές έδειξαν να επηρεάζονται τα άνω άκρα  σε χρονικό διάστημα μόλις 12 εβδομάδων από την έναρξη λήψης του φαρμάκου, ενώ συνήθως προέκυπταν από κάποιο δευτερεύον τραύμα, όπως η πτώση εξ’ ιδίου ύψους.Επίσης υπάρχει ειδική σύσταση για προσεκτική κλινική εξέταση και να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι παράγοντες  που συμβάλλουν στον κίνδυνο κατάγματος πριν την έναρξη χορήγησης του canagliflozin καθώς και να ενημερώνονται σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν στον κίνδυνο κατάγματος των οστών. Η νέα προειδοποίηση για κατάγματα βασίζεται στο συνδυασμό δεδομένων από εννέα κλινικές δοκιμές με έναν μέσο όρο 85 εβδομάδων έκθεσης σε canagliflozin, σύμφωνα με τα οποία τα ποσοστά συχνότητας καταγμάτων ήταν μεταξύ 1,1 και 1,5 ανά ασθενή σε χρόνο έκθεσης. Τα δεδομένα σχετικά με την οστική πυκνότητα προήλθαν μετά από μια κλινική δοκιμή ασφαλείας της FDA με τη συμμετοχή 714 ηλικιωμένων ασθενών με διαβήτη τύπου 2 (μέση ηλικία 64 έτη, φάσμα 55-80 ετών). Στα 2 χρόνια, οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε τυχαία canagliflozin 100 mg και 300 mg, παρατηρήθηκε μετά από διόρθωση με  εικονικό φάρμακο μείωση της οστικής πυκνότητας περίπου 0,9% και 1,2% αντίστοιχα στο ισχίο, και 0,3% και 0,7% αντίστοιχα στα οστά της οσφυϊκής μοίρας, όπως μετρήθηκε με απορροφησιομετρία ακτινών Χ διπλής ενέργειας.

Επιπλέον, μετά την προσθήκη εικονικού φαρμάκου υπήρξε μείωση της πυκνότητας κατά 0,1% στον αυχένα του μηριαίου οστού και για τις δύο δόσεις canagliflozin και 0,4% στο άνω αντιβράχιο για τους ασθενείς που ελάμβαναν δόση των 300 mg canagliflozin ( χωρίς να παρατηρείται καμία αλλαγή για το άνω αντιβράχιο με τη δόση 100 mg).

Η FDA αξιολογεί επίσης τον πιθανό κίνδυνο για κατάγματα των οστών και για άλλα φάρμακα όπως για τους SGLT2, συμπεριλαμβανομένων των dapagliflozin (Farxiga, Xigduo ΧΡ, AstraZeneca) και empagliflozin (Jardiance, Glyxambi, Synjardy, Lilly/Boehringer Ingelheim), ενώ για να προσδιορίσει εάν απαιτούνται επιπλέον αλλαγές στην ενότητα παρενέργειες απαιτούνται περαιτέρω μελέτες. Σχετικά με το Farxiga, αναφέρεται ένας μικρός αριθμός καταγμάτων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ενώ οι πληροφορίες που υπάρχουν μέσω της συνταγογράφησης του Jardiance δεν αναφέρουν επιπτώσεις στα οστά.

Το θέμα των αναστολέων SGLT2 και των οστών συζητήθηκαν σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στις αρχές του χρόνου στο περιοδικό Lancet  Diabetes and Endocrinology , αναφέροντας  ότι οι αναστολείς SGLT2 αυξάνουν τις συγκεντρώσεις των φωσφορικών αλάτων στον ορό, πιθανώς μέσω αυξημένης σωληναριακής επαναπορρόφησης, τα οποία δυνητικά  μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα οστά. Αν και το canagliflozin προκαλεί μια μικρή αύξηση στη μέση συγκέντρωση ΡΤΗ (7,9%), η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη.  Έτσι, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που έλαβαν θεραπεία με canagliflozin μπορεί να έχουν 50% ή μεγαλύτερη αύξηση στις συγκεντρώσεις ΡΤΗ,  αλλαγή που θα μπορούσε να είναι κλινικά σημαντική.

 

Top