Αρχή / Εκδήλωσης / ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ημερίδες Μεταβολισμού (25η Χρονιά) 17-19 Δεκεμβρίου 2020

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ημερίδες Μεταβολισμού (25η Χρονιά) 17-19 Δεκεμβρίου 2020

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 17/12/2020 - 19/12/2020


Ημερίδες Μεταβολισμού (25η Χρονιά) – Από την τεκμηριωμένη γνώση στην ορθή κλινική πράξη

Το Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός των επομένων μηνών

Top