Αρχή / NEWSLETTER / EMPEROR-Preserved μελέτη: Τα εντυπωσιακά δεδομένα

EMPEROR-Preserved μελέτη: Τα εντυπωσιακά δεδομένα

Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) έχει χαρακτηριστεί ως η<<  μεγαλύτερη ανεκπλήρωτη ανάγκη στην καρδιαγγειακή ιατρική>>σύμφωνα με τον επιπολασμό,τις δυσμενείς εκβάσεις και την απουσία κλινικά αποδεδειγμένων θεραπειών μέχρι σήμερα.

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό συνέδριο παρουσιάσθηκαν τα ευνοϊκά αποτελέσματα δράσης ενός SGLT-2 αναστολέα ,της εμπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με γνωστή καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HfpEF).

Στη μελέτη  φάσης ΙΙΙ ΕMPEROR-Preserved  επετεύχθη για την εμπαγλιφλοζίνη  το κύριο τελικό σημείο. Η μελέτη επέδειξε ότι η εμπαγλιφλοζίνη ήταν ανώτερη ως προς την μείωση του κινδύνου του κύριου σύνθετου καταληκτικού σημείου του καρδιαγγειακού θανάτου ή της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια,σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (μείωση σχετικού κινδύνου κατά 21%.HR:0,79 (95% CI:0.69,0.90,p<0.001),σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια  με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης ( HfpEF). Τα αποτελέσματα ήταν το ίδιο ευνοϊκά σε διαβητικούς και μη διαβητικούς με ( HfpEF).

Επιπλέον η εμπαγλιφλοζίνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο πρώτης και επαναλαμβανόμενης νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ( μείωση σχετικού κινδύνου κατά 27%, HR:0.73 (95% CI:0.61,0.88,p<0.001),καθώς επίσης μείωσε σημαντικά τον ρυθμό έκπτωσης  του GFR (η ετήσια μείωση του GFR  με την εμπαγλιφλοζίνη  ήταν -1.25 (+-0.11)ml/min/1.73m2 έναντι του εικονικού φαρμάκου που ήταν -2.62(+-0.11)ml/min/1.73m2),σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια  με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης ( HfpEF).

Με την μελλοντική έγκριση ,η εμπαγλιφλοζίνη θα γίνει η πρώτη και μοναδική κλινικά αποδεδειγμένη θεραπεία που θα βελτιώνει τις εκβάσεις για ένα πλήρες φάσμα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από το κλάσμα εξώθησης.

 

EMPEROR-Preserved και EMPEROR-Reduced: Σύγκριση των μελετών

Συγκρίνοντας τις μελέτες Emperor Preserved και Emperor Reduced διεπιστώθη ότι και στις δύο η εμπαγλιφλοζίνη ήταν το ίδιο αποτελεσματική όσον αφορά τις νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης από την σύγκριση των δύο αυτών μελετών δεν μπόρεσε να γίνει σαφές αν το φάρμακο έχει κάποια θετική επίδράση στο GFR σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια καθώς τα αποτελέσματα όσον αφορά τα νεφρικά τελικά σημεία παρουσίαζαν ετερογένεια ανάμεσα στις δύο μελέτες.

Συμπερασματικά ,οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα, εξώθησης ,έχουν να λάβουν φαρμακευτική αγωγή με σημαντικό όφελος ,βελτιώνοντας τόσο το προσδόκιμο επιβίωσης όσο και την ποιότητα ζωής τους.

 

EMPEROR-Preserved: A win for empagliflozin in HFpEF. Author: Eleanor McDermid. 08-27-2021 | ESC 2021 | Conference coverage | News Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction

List of authors.

Stefan D. Anker, M.D., Ph.D., Javed Butler, M.D., Gerasimos Filippatos, M.D., Ph.D., João P. Ferreira, M.D., Edimar Bocchi, M.D., Michael Böhm, M.D., Ph.D., Hans-Peter Brunner–La Rocca, M.D., Dong-Ju Choi, M.D., Vijay Chopra, M.D., Eduardo Chuquiure-Valenzuela, M.D., Nadia Giannetti, M.D., Juan Esteban Gomez-Mesa, M.D., et al., for the EMPEROR-Preserved Trial Investigators*

August 27, 2021, DOI: 10.1056/NEJMoa2107038

Top