Αρχή / Archive by category "NEWSLETTER" (Page 2)

NEWSLETTER

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΝΕΡΕΝΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

(Finerenone and Cardiovascular Outcomes in Patients With Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes. Circulation. 2021 Feb 9; 143(6): 540–552. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051898) Τόσο η αλβουμινουρία, όσο και η μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης, αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες καρδιαγγειακής θνητότητας. Η φινερενόνη, ένας μη στεροειδικός, εκλεκτικός ανταγωνιστής του υ...
Περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΜΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

(Sex, age, type of diabetes and incidence of atrial fibrillation in patients with diabetes mellitus: a nationwide analysis. Cardiovasc Diabetol. 2021 Jan 22;20(1):24. doi: 10.1186/s12933-021-01216-7) Είναι ήδη γνωστό ότι οι ασθενείς με διαβήτη έχουν αυξημένη επίπτωση κολπικής μαρμαρυγής. Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκε το αν ο διαβήτης σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά κολπικής μαρμαρυγής στις γυναί...
Περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

(The Impact of Bariatric Surgery on Incident Microvascular Complications in Patients With Type 2 Diabetes: A Matched Controlled Population-Based Retrospective Cohort Study. Diabetes Care. 2021 Jan;44(1):116-124. doi: 10.2337/dc20-0571)   Η παχυσαρκία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη, υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας. Μεταξύ των παρεμβάσεων για την απώλεια βάρους...
Περισσότερα

Φάρμακα του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης και covid –19. Βοήθεια η βλάβη;

Τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή την πανδημία του covid-19 γίνεται πολύς λόγος για το ρόλο που παίζουν τα φάρμακα του άξονα ρενίνης- αγγειοτενσίνης (Raas) στην έκβαση της λοίμωξης με τον νέο κορωνοϊό Sars-cov 2 .Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί παγκοσμίως και έχει προκαλέσει ανησυχία ανάμεσα στους ασθενείς  κάποιοι εκ των οποίων ζητούν επίμονα να διακόψουν την αγωγή τους .Οι καρδιολογικές ετ...
Περισσότερα

Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, καρδιαγγειακή νόσος και θνησιμότητα σε 155722 ασθενείς  από 21 χώρες υψηλού-μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος (PURE). Προοπτική μελέτη κοόρτης

Παγκοσμίως, η επίδραση των κοινών τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και την καρδιαγγειακή θνησιμότητα αποτιμάται βάσει δεδομένων, τα οποία προέρχονται από μεγάλες μελέτες, σε καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες. The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study προσπαθεί να υπερκεράσει τους ανωτέρω περιορισμούς χρησιμοπ...
Περισσότερα

Μελέτη συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων για τη συσχέτιση κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος με τη θνητότητα και τη θνησιμότητα απο  χρόνια νοσήματα.

Παρά την διατροφική αξία του κρέατος, ένας μεγάλος αριθμός μεταναλύσεων και μελετών συσχέτισαν την κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος με χρόνια νοσήματα. Παρόλαυτα, αναλύσεις  που αξιολόγησαν την ποιότητα και τη γενική αξιοπιστία πρόσφατα  δημοσιευμένων μελετών διαπίστωσαν ελλείψεις δεδομένων. Στη παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν η ποιότητα και τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που συσχέτισαν την κ...
Περισσότερα

Ινκρετινικές αγωγές και κίνδυνος εμφάνισης οξείας παγκρεατίτιδας και κακοήθων νεοπλασμάτων: Μετα-ανάλυση βασισμένη στις καρδιαγγειακές μελέτες των ινκρετινικών αγωγών

Είναι γεγονός ότι οι ινκρετινικές αγωγές (Glucagon-like-peptide 1 receptor agonists (GLP-1 RA’s) και dipeptidyl-peptidase-4 (DDP-4i)) χρησιμοποιούνται ευρέως στην θεραπευτική του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) λόγω της αποτελεσματικότητας τους στην γλυκαιμική ρύθμιση ταυτόχρονα με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμίας και της αύξησης του σωματικού βάρους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φαρμάκων...
Περισσότερα
Top