Αρχή / Archive by category "NEWSLETTER" (Page 2)

NEWSLETTER

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΤΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ DECLARE-TIMI 58

Για πολλά χρόνια, η μόνη αποτελεσματική φαρμακευτική παρέμβαση με στόχο την επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αποτελούσε η χρήση αναστολέων του άξονα. Οι τελευταίες, ωστόσο, μελέτες, φέρνουν στο προσκήνιο και την κατηγορία των SGLT2 με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην πρόληψη και μείωση της προόδου της χρόνιας νεφρικής νόσου. Επί του παρόντος θ...
Περισσότερα

Μελέτη REWIND: Καρδιαγγειακή μελέτη Ντουλαγλουτίδης

Παρόλο που τα τελευταία έτη υπάρχει ένα πλήθος αντιδιαβητικών αγωγών με καρδιοπροστατευτική δράση, ο διαβήτης συνεχίζει να αυξάνει τον κίνδυνο τόσο του καρδιαγγειακού θανάτου όσο και της ολικής θνησιμότητας κατά 1,5-2 φορές. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 3 αγωνιστές GLP-1 και 3 αναστολείς SGLT-2 οδηγούν σε μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπο...
Περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ADA SCIENTIFIC SESSIONS 2019 ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 Για πρώτη φορά ανακοινώθηκε η επιτυχής επιβράδυνση της εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 σε ασθενείς υψηλού ρίσκου για ΣΔτ1 με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος Anti-CD3. Το αντίσωμα αυτό τροποποιεί τη δράση των CD8+ λεμφοκυττάρων τα οποία συμμετέχουν στην καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος Διάφορες ανακοινώσεις βελτιστοποίησης των αντλιών ινσουλίνης με στόχ...
Περισσότερα

Υποκατάσταση της βιταμίνης D και η επίπτωση του ΣΔ2

Μελέτες παρατήρησης υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ χαμηλού επιπέδου 25-υδροξυκοβαλαμίνης D και του κινδύνου για εμφάνιση ΣΔ2. Παρόλα αυτά παραμένει άγνωστο το αν ο κίνδυνος μειώνεται με την υποκατάσταση βιταμίνης D. Στη μελέτη εισάχθηκαν τυχαία ενήλικες που πληρούσαν τουλάχιστον δύο από τα τρία κριτήρια προδιαβήτη (γλυκόζη νηστείας μεταξύ 100-125mg/dl, γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά τη χορήγηση 75...
Περισσότερα

Μελέτη CREDENCE: H θέση της Καναγλιφλοζίνης σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και Χρόνια Νεφρική Νόσο με συνοδό αλβουμινουρία

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί την 1η αιτία χρονίας νεφρικής νόσου παγκοσμίως, ωστόσο υπάρχουν λίγες θεραπευτικές επιλογές που να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Στις καρδιαγγειακές μελέτες των αναστολέων συμμεταφορέων γλυκόζης-νατρίου 2 (sodium-glucose co transporter 2) που έχουν ανακοινωθεί μέχρις στιγμής, προτείνεται πως η κατηγορία αυτή βελτιώνει τις νεφρικές εκβάσεις, οι οπο...
Περισσότερα

Καρδιονεφρικό σύνδρομο: Ταξινόμηση, παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπευτικές στρατηγικές

Το καρδιονεφρικό σύνδρομο αποτελεί παθολογική κατάσταση κατά την οποία οξεία ή χρόνια βλάβη της καρδιάς προκαλεί βλάβη στους νεφρούς και αντιστρόφως. Αποτελεί ισχυρή απόδειξη της στενής σχέσης μεταξύ των δύο αυτών οργάνων, πίσω από την οποία βρίσκονται πολύπλοκοι παθοφυσιολογικοί (νευροορμονικοί, μηχανικοί κτλ) μηχανισμοί. (περισσότερα…)
Περισσότερα

Aντιθρομβωτική αγωγή μετά από ΟΕΜ ή πρωτογενή αγγειοπλαστική σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Η κατάλληλη αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά από οξύ στεφανιαίο σύμβαμα ή πρωτογενή διαδερμική αγγειοπλαστική δεν έχει μελετηθεί ενδελεχώς. Σε μια διεθνή μελέτη, εισάχθηκαν  ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά απο οξύ στεφανιαίο σύμβαμα ή πρωτογενή διαδερμική αγγειοπλαστική (PCI) που επρόκειτο να λάβουν αναστολέα P2Y12 μαζί με απιξαμπάνη ή ανταγωνιστή βιταμίνης Κ μαζί με α...
Περισσότερα
Top