Αρχή / Archive by category "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ"

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Revisiting the Role of Aspirin for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease

ABSTRACT: Aspirin is the cornerstone of the antithrombotic management of patients with established atherosclerotic cardiovascular disease, but major guidelines provide conflicting  recommendations for its use in primary prevention. Findings from recent randomized trials totaling > 47000 patients called into question the net clinical benefits of aspirin in primary prevention for 3 key populat...
Περισσότερα

Μετανάλυση των CVOT’s των GLP1-RA’s

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι το 3pMACE (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό) μειώθηκε κατά 12% στους ασθενείς που έλαβαν αγωνιστές υποδοχέα GLP-1. Η αξιολόγηση με βάση τις υποομάδες δεν αποκάλυψε ετερογένεια στα αποτελέσματα. Εκτός από τη μείωση του MACE, η θνησιμότητα μειώθηκε 12%, η εισαγωγή στο νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια μειώθηκε 9% και τα νεφρικ...
Περισσότερα

Ανανέωση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ADA 2019

Νέα διεθνής συναινετική έκθεση σχετικά με τη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης (CGM) για στόχους «χρόνος εντός εύρους στόχου γλυκόζης». Μετά τα αποτελέσματα της μελέτης REWIND (η οποία έδειξε ότι η dulaglutide μείωσε τον κίνδυνο για μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιαγγειακό θάνατο σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς εγκατεστ...
Περισσότερα

Liraglutide, Sitagliptin, and Insulin Glargine Added to Metformin: The Effect on Body Weight and Intrahepatic Lipid in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης αξιολόγησαν ποιοι αντιδιαβητικοί παράγοντες μπορούν να βελτιώσουν την ενδοηπατική περιεκτικότητα λιπιδίων και να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους και βελτιωμένο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα όταν συνδυάζονται με μετφορμίνη. Η λιραγγλουτίδη, η σιταγλιπτίνη και η ινσουλίνη glargine συγκρίθηκαν σε συνδυασμό με μετφορμίνη.  Η χρήση της λιραγλουτίδης και της σιταγλιπτίνης ο...
Περισσότερα

The good companions: insulin and glucagon-like peptide-1 receptor agonist in type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Αυτή η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση περιελάμβανε 36 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και συνολικά 14.636 ασθενείς και διερεύνησε τις μεταβολικές επιδράσεις της συνδυασμένης θεραπείας με ινσουλίνη και GLP-1RA έναντι άλλων ενέσιμων αγωγών.  Σε σύγκριση με άλλες θεραπείες, ο συνδυασμός βασικης ινσουλίνης κ GLP1-RA μείωσε σημαντικά την HbA1c, οδήγησε σε περισσότερους ασθενείς στο στόχο H...
Περισσότερα

Όλα τα νέα από το ADA SCIENTIFIC SESSIONS 2019 σε μια σελίδα

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 Για πρώτη φορά ανακοινώθηκε η επιτυχής επιβράδυνση της εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 σε ασθενείς υψηλού ρίσκου για ΣΔτ1 με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος Anti-CD3. Το αντίσωμα αυτό τροποποιεί τη δράση των CD8+ λεμφοκυττάρων τα οποία συμμετέχουν στην καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος Διάφορες ανακοινώσεις βελτιστοποίησης των αντλιών ινσουλίνης με στ...
Περισσότερα
Top