Αρχή / NEWSLETTER / Aντιθρομβωτική αγωγή μετά από ΟΕΜ ή πρωτογενή αγγειοπλαστική σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Aντιθρομβωτική αγωγή μετά από ΟΕΜ ή πρωτογενή αγγειοπλαστική σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Η κατάλληλη αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά από οξύ στεφανιαίο σύμβαμα ή πρωτογενή διαδερμική αγγειοπλαστική δεν έχει μελετηθεί ενδελεχώς.

Σε μια διεθνή μελέτη, εισάχθηκαν  ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά απο οξύ στεφανιαίο σύμβαμα ή πρωτογενή διαδερμική αγγειοπλαστική (PCI) που επρόκειτο να λάβουν αναστολέα P2Y12 μαζί με απιξαμπάνη ή ανταγωνιστή βιταμίνης Κ μαζί με ασπιρίνη ή placebo για έξι μήνες. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν μείζονα αιμορραγία ή κλινικά σημαντική ελάσσονα αιμορραγία. Τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία περιλάμβαναν θάνατο, νοσηλεία στο νοσοκομείο και ισχαιμικά επεισόδια.

Η μελέτη περιλάμβανε 4.614 ασθενείς από 33 χώρες ενώ δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικά σφάλματα στην τυχαιοποίηση τους σε σχέση με τα πρωτογενή και δευτερογενή καταληκτικά σημεία. Μείζονα ή κλινικά σημαντική ελάσσονα αιμορραγία  παρατηρήθηκε στο 10,5%  των ασθενών που έλαβαν απιξαμπάνη σε σχέση με το 14,7% αυτών που έλαβαν ανταγωνιστή βιταμίνης Κ (Σχετικός κίνδυνος: 0,69; 95% όρια αξιοπιστίας, 0,58 – 0,81) και στο 16,1% των ασθενών που έλαβαν ασπιρίνη σε σύγκριση με 9% αυτών που έλαβαν placebo (Σχετικός κίνδυνος: 1,89; 95% όρια αξιοπιστίας, 1,59- 2,24). Oι ασθενείς στην ομάδα της απιξαμπάνης είχαν μικρότερη επίπτωση θανάτων και νοσηλείας στο νοσοκομείο σε σύγκριση με την ομάδα των ανταγωνιστών βιταμίνης Κ (23,5% vs. 27,4%; σχετικός κίνδυνος, 0.83; 95% όρια αξιοπιστίας, 0,74 -0,93) και παρόμοια επίπτωση σε ισχαιμικά επεισόδια. Οι ασθενείς στην ομάδα της ασπιρίνης είχαν παρόμοια επίπτωση για νοσηλεία,θάνατο και ισχαιμικά επεισόδια με την ομάδα που έλαβε placebo.

Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά από οξύ στεφανιαίο σύμβαμα ή PCI η χορήγηση ανταγωνιστή PY212 μαζί με απιξαμπάνη χωρίς ασπιρίνη οδήγησε σε λιγότερες αιμορραγίες και λιγότερες νοσηλείες στο νοσοκομείο χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίπτωση ισχαιμικών επεισοδίων σε σχέση με τα θεραπευτικά σχήματα που περιλάμβαναν  ανταγωνιστή βιταμίνης Κ, ασπιρίνη ή και τα δύο.

 

NEJM 2019; 380:1509-1524, DOI: 10.1056/NEJMoa1817083

 

Top