Αρχή / NEWSLETTER / 2019 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, 2018. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ(ADA) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ(EASD) ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

2019 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, 2018. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ(ADA) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ(EASD) ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η Αμερικανική Διαβητολογική Ένωση (ADA) και η Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Ένωση (EASD) ανανέωσαν τις συστάσεις του 2018 για τη διαχείριση της υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μετά από αξιοσημείωτα αποτελέσματα μελετών για το καρδιαγγειακό του 2019. Σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής: 1) η χορήγηση αγωνιστή του γλυκογόνο πεπτιδίου-1 (glucagon-like peptide 1(GLP-1)) ή ενός αναστολέα SGLT-2 σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με στόχο την μείωση των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (major adverse cardiovascular events, MACE), της νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, του καρδιαγγειακού θανάτου και της προόδου της χρόνιας νεφρική νόσου θα πρέπει να υπολογίζεται ανεξάρτητα από τα αρχικά επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ή από το στόχο της για τον κάθε ασθενή, 2) οι GLP-1 αγωνιστές μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς επιβεβαιωμένη καρδιαγγειακή νόσο (cardiovascular disease, CVD) αλλά με κριτήρια που τους κατατάσσουν σε υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, 3) η χορήγηση SGLT-2 αναστολέων προτείνεται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιακή ανεπάρκεια, ειδικά σε εκείνους με μειωμένο κλάσμα εξώθησης ώστε να μειωθεί η ανάγκη για νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, τα MACE και οι CVD θάνατοι, καθώς και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο( glomerular filtration(GFR) 30-60ml/min, ή λόγο αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων >30mg/g ή πρακτικά >300mg/g) ώστε να μειωθεί η πρόοδος της νεφρικής νόσου, η ανάγκη νοσηλείας για την καρδιακή ανεπάρκεια, οι CVD θάνατοι και τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα.

 

Diabetes Care 2019 Dec; dci190066.https://doi.org/10.2337/dci19-0066

Top