Αρχή / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / Όλα τα νέα από το ADA SCIENTIFIC SESSIONS 2019 σε μια σελίδα

Όλα τα νέα από το ADA SCIENTIFIC SESSIONS 2019 σε μια σελίδα

 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
  • Για πρώτη φορά ανακοινώθηκε η επιτυχής επιβράδυνση της εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 σε ασθενείς υψηλού ρίσκου για ΣΔτ1 με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος AntiCD3. Το αντίσωμα αυτό τροποποιεί τη δράση των CD8+ λεμφοκυττάρων τα οποία συμμετέχουν στην καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος
  • Διάφορες ανακοινώσεις βελτιστοποίησης των αντλιών ινσουλίνης με στόχο το «τεχνητό πάγκρεας»
 • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2
  • Εστίαση στις καρδιαγγειακές και νεφρικές εκβάσεις των νέων αντιδιαβητικών φαρμάκων. Τα αποτελέσματα αυτά τροποποιούν τον τρόπο που καλούμαστε να δούμε θεραπευτικά τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2.
  • Μελέτη RISE: Ο διαβήτης τύπου 2 σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες φαίνεται να είναι πιο επιθετικός και δεν διορθώνεται η εκκριτική ικανότητα του παγκρέατος (legacy effect) παρά την εντατική ρύθμιση στο πρώτο έτος.
  • Μελέτη TODAY-2: Ο διαβήτης τύπου 2 σε νεαρούς ενήλικες σχετίζεται με περισσότερες επιπλοκές και με νωρίτερη εμφάνιση: Καρδιαγγειακές επιπλοκές και περιγεννητικές επιπλοκές.
  • PIONEER 6: Το GLP1-ανάλογο σε χορήγηση από του στόματος, σεμαγλουτίδη, απέδειξε την καρδιαγγειακή του ασφάλεια με μια μη στατιστικά σημαντική τάση για 21% λιγότερα συμβάματα. Σημαντική μείωση της όρεξης και απώλεια σωματικού βάρους
  • REWIND: Η Ντουλαγλουτίδη, το εβδομαδιαίο GLP1-ανάλογο, όχι μόνο ασφαλές αλλά και μείωση του κινδύνου για ΕΜ, ΑΕΕ και Κ/Α θάνατο κατά 12%. Μείωση του κινδύνου για ΑΕΕ κατά 24%. Ο πληθυσμός της μελέτης έμοιαζε – περισσότερο από κάθε άλλη μελέτη – με αυτόν της καθ’ ημέρα πράξης.
  • Μελέτη DiRECT: Αν ο ασθενής με ΣΔ τύπου 2 ακολουθήσει τις οδηγίες αλλαγής τρόπου ζωής και χάσει σωματικό βάρος ή απλά δεν πάρει επιπρόσθετο, τότε απομακρύνεται το ενδεχόμενο έναρξης ινσουλινοθεραπείας.
  • D2d: Η βιταμίνη D δεν προφυλάσσει από την εμφάνιση διαβήτη σε αυτούς με προδιαβήτη. Εξαίρεση αυτοί με πολύ χαμηλά επίπεδα D στους οποίους η χορήγηση καθημερινά 4.000 iu βιταμίνης D καθυστέρηση τη μετάπτωση από προδιαβήτη σε κλινικό διαβήτη.
  • Μελέτη CAROLINA: Επανεπιβεβαίωση της Κ/Α ασφάλειας της Λιναγλιπτίνης. ΟΜΩΣ, Κ/Α ασφάλεια και για την γλιμεπιρίδη!!!
  • Μελέτη CREDENCE: Σημαντικότατο νεφρικό όφελος από τη χρήση Καναγλιφλοζίνης. Η μελέτη σταμάτησε πρόωρα λόγω του οφέλους: 30% μείωση του σχετικού κινδύνου διπλασιασμού της κρεατινίνης, νεφρικής νόσου τελικού σταδίου, νεφρικού ή Κ/Α θανάτου.
Top