Αρχή / NEWSLETTER / Χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιαγγειακού θανάτου για τους νέους χρήστες SGLT-2 αναστολέων: η μελέτη CVD-REAL

Χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιαγγειακού θανάτου για τους νέους χρήστες SGLT-2 αναστολέων: η μελέτη CVD-REAL

American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions

Προσφάτως διαπιστώθηκε μείωση στους καρδιαγγειακούς θανάτους και στις νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν SGLT-2 αναστολέα. Mέχρι σήμερα δεν είχε αποδειχθεί το αν παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν στην κλινική πράξη και με άλλα σκευάσματα της κατηγορίας των SGLT-2 αναστολέων.

Η μελέτη CVD-REAL συνέκρινε τα ποσοστά νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε νέους χρήστες αναστολέων SGLT-2 και σε νέους χρήστες άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων σε τέσσερις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία και Σουηδία. Οι ερευνητές αντιστοίχισαν στις δύο υποομάδες, σε αναλογία 1:1, 364,828 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 57 έτη και το 44% ήταν γυναίκες. Μόνο το 13% είχε εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Από λοιπή φαρμακευτική αγωγή, το 80% ελάμβανε αντιυπερτασική αγωγή, τα 2/3 στατίνες και το 80% μετφορμίνη. Από την ομάδα των SGLT-2 αναστολέων το 53% έλαβε καναγλιφλοζίνη, το 42% δαπαγλιφλοζίνη και μόνο το 5% εμπαγλιφλοζίνη.

Συνολικά, μετά από παρακολούθηση πάνω από 175,000 ανθρωποέτη, ανιχνεύτηκαν 734 νέες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας (επίπτωση: 0.41 περιπτώσεις/100 ανθρωποέτη).
Σε σύγκριση με τους χρήστες άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων, οι νέοι χρήστες αναστολέων SGLT-2 είχαν κατά 39% λιγότερες νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια (Ρ<0.001). Επιπλέον ανάμεσα στις δύο ομάδες παρατηρήθηκαν κατά 51% λιγότεροι θάνατοι από κάθε αιτία στην ομάδα που ξεκίνησε θεραπεία με έναν SGLT-2 αναστολέα (Ρ<0.001). Αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και στην λήψη SGLT-2 αναστολέα παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης αναδρομικής μελέτης παρατήρησης που συμπεριλαμβάνει ασθενείς από τέσσερις διαφορετικές χώρες έρχονται να προστεθούν σε αυτά της ΕMPAREG που ανέδειξε μείωση καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείων για καρδιακή ανεπάρκεια στους διαβητικούς τύπου 2 που ελάμβαναν εμπαγλιφλοζίνη. Μάλιστα αναδεικνύεται ότι η θετική αυτή επίδραση παρατηρείται με όλους τους SGLT-2 αναστολείς.
Βιβλιογραφία
1. Kosiborod M, Cavender M, Norhammar A, et al. Lower rates of hospitalization for heart failure and all-cause death in new users of SGLT-2 Inhibitors: The CVD-REAL Study. American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions; March 18, 2017; Washington, DC
2. Inzucchi SE, Zinman B, McGinniss J, et al. Consistent effect of empagliflozin on composite outcomes related to heart failure: Results from EMPA-REG OUTCOME.American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions; March 19, 2017; Washington, DC.

Top