Αρχή / NEWSLETTER / Χαμηλή χοληστερόλη HDL και κίνδυνος χρόνιας νεφρικής νόσου

Χαμηλή χοληστερόλη HDL και κίνδυνος χρόνιας νεφρικής νόσου

Diabetes Care 2012;35:2201–6.

Τα χαμηλά επίπεδα της HDL-χοληστερόλης έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη διαβητικής νεφροπάθειας στη μελέτη ADVANCE. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε το κατά πόσον η συσχέτιση αυτή μπορεί να επεκταθεί σε έναν ευρύτερο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με και χωρίς διαβήτη.

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της HDL χοληστερόλης και του κινδύνου εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) καθώς και της εξέλιξης αυτής. Στη μελέτη πήραν μέρος 1.943.,682 άνδρες βετεράνοι του στρατού των ΗΠΑ. Για την επιδείνωση της ΧΝΝ χρησιμοποιήθηκαν ο διπλασιασμός της κρεατινίνης, η μείωση της εκτιμώμενης σπειραματικής διήθησης (eGFR) σε ποσοστό > 30%, η αιμοκάθαρση και η μεταμόσχευση νεφρού.

Η συλλογή στοιχείων έγινε με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, τις συνυπάρχουσες παθήσεις, την eGFR, το δείκτη μάζας σώματος, τις λιπιδαιμικές παραμέτρους και τη λήψη στατίνης, με μέσο διάστημα παρακολούθησης 9 ετών. Σε σύγκρισημε τα άτόμα με HDL-χοληστερόλη> 40 mg/dl, τα άτομα με χαμηλή HDL-χοληστερόλη ( < 30 mg/dl), είχαν κατά 20% υψηλότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν ΧΝΝ.

Συμπερασματικά, η ανάλυση έδειξε ότι η χαμηλή HDL-χοληστερόλη συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης και εξέλιξη της ΧΝΝ, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη ενσωμάτωσής τους ως παράγοντες κινδύνου στον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Top