Αρχή / NEWSLETTER / ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΜΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΜΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

(Sex, age, type of diabetes and incidence of atrial fibrillation in patients with diabetes mellitus: a nationwide analysis. Cardiovasc Diabetol. 2021 Jan 22;20(1):24. doi: 10.1186/s12933-021-01216-7)

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ασθενείς με διαβήτη έχουν αυξημένη επίπτωση κολπικής μαρμαρυγής. Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκε το αν ο διαβήτης σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά κολπικής μαρμαρυγής στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, και το αν αυτές οι διαφορές που σχετίζονται με το φύλο εξαρτώνται και από τον τύπο του διαβήτη και την ηλικία. Όλοι οι ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών που εξετάστηκαν σε νοσοκομεία της Γαλλίας το 2013 και με ένα διάστημα παρακολούθησης τουλάχιστον 5 ετών, χωρίς ιστορικό ΚΜ εντάχθηκαν στη μελέτη.  Σε 2.921.407 ασθενείς χωρίς ιστορικό ΚΜ (55% γυναίκες), οι 45.389 είχαν διαβήτη τύπου 1 και οι 345.499 είχαν διαβήτη τύπου 2. Οι ρυθμοί επίπτωσης (IRs) της ΚΜ ήταν υψηλότεροι στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 συγκριτικά με τους μη διαβητικούς, και αυξάνονταν όσο αυξανόταν η ηλικία. Μεταξύ των ασθενών με διαβήτη, το απόλυτο ποσοστό ΚΜ ήταν υψηλότερο στους άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Κατά τη σύγκριση ασθενών με και χωρίς διαβήτη, οι γυναίκες είχαν υψηλότερο διορθωμένο λόγο κινδύνου (HR) συγκριτικά με τους άνδρες: HR 1.32 (95% CI: 1.27–1.37) στις γυναίκες έναντι 1.12(1.08–1.16) στους άνδρες με διαβήτη τύπου 1, HR 1.17(1.16–1.19) στις γυναίκες έναντι 1.10(1.09–1.12) στους άνδρες με διαβήτη τύπου 2. Αν και οι άνδρες έχουν υψηλότερα απόλυτα ποσοστά επίπτωσης ΚΜ, οι σχετικοί δείκτες επίπτωσης ΚΜ σχετιζόμενης με τον διαβήτη είναι υψηλότεροι στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, τόσο για τον διαβήτη τύπου 1 όσο και για τον τύπου 2. Οι μηχανισμοί για αυτές τις διαφορές ανάμεσα στα φύλα παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Πιθανές εξηγήσεις είναι η ενδοθηλιακή και μικροαγγειακή δυσλειτουργία που παρατηρείται συχνότερα στις γυναίκες με διαβήτη, διακυμάνσεις στο βάρος όπως επίσης και ορμονικοί μηχανισμοί.

Top