Αρχή / NEWSLETTER / ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ .

ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ .

DIABETES CARE,

(Μελέτη ARMMS-T2D),

https://doi.org/10.2337/dc21-2441

ΣΚΟΠΟΣ

Ο γενικός στόχος της κοινοπραξίας Alliance of Randomized Trials of Medicine versus Metabolic Surgery in Type 2 Diabetes (ARMMS-T2D) είναι να αξιολογήσει τη διάρκεια και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της μεταβολικής χειρουργικής σε σύγκριση με την φαρμακευτική θεραπεία/διαχείριση του τρόπου ζωής σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συνολικά 316 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί τυχαία σε χειρουργική επέμβαση (N=195) ή φαρμακευτική θεραπεία/θεραπεία τρόπου ζωής (N=121) στις μελέτες  STAMPEDE,TRIABETES, SLIMM-T2D και CROSSROADS εγγράφηκαν σε αυτήν την προοπτική συγχρονική μελέτη παρατήρησης. Η κύρια έκβαση ήταν το ποσοστό ύφεσης του διαβήτη (αιμοσφαιρίνη A1c-HbA1c ≤ 6,5% για 3 μήνες χωρίς τη συνήθη θεραπεία μείωσης της γλυκόζης) στα 3 χρόνια. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιελάμβαναν τον γλυκαιμικό έλεγχο, το σωματικό βάρος, τους βιοδείκτες και τη μείωση της συννοσηρότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τριετή δεδομένα ήταν διαθέσιμα για 256 ασθενείς με μέση ηλικία 50 ± 8,3 ετών, ΔΜΣ=36,5 ± 3,6 kg/m2 και διάρκεια διαβήτη 8,8 ± 5,7 έτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης υπεστράφη σε περισσότερους συμμετέχοντες μετά από χειρουργική επέμβαση παρά φαρμακευτική παρέμβαση/η του τρόπου ζωής (60 από 160 [37,5%] έναντι 2 από 76 [2,6%), αντίστοιχα, P < 0,001). Μειώσεις της HbA1c ( 5 21,9 ± 2,0 έναντι 20,1 ± 2,0%· P < 0,001), της γλυκόζης πλάσματος νηστείας (D 5 252 [2105, 25] έναντι 212 [248, 26] P<0L), P <0,0 L. και ο ΔΜΣ (D 5 28,0 ± 3,6 έναντι 21,8 ± 2,9 kg/m2 P < 0,001) ήταν επίσης μεγαλύτεροι μετά την επέμβαση. Τα ποσοστά των ασθενών που χρησιμοποιούσαν φάρμακα για τον έλεγχο του διαβήτη, της υπέρτασης και της δυσλιπιδαιμίας ήταν όλα χαμηλότερα μετά την επέμβαση (P <0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η τριετής παρακολούθηση της μεγαλύτερης συγχρονικής μελέτης τυχαιοποιημένων ασθενών που παρακολουθήθηκε μέχρι σήμερα δείχνει ότι η μεταβολική/βαριατρική χειρουργική είναι πιο αποτελεσματική και ανθεκτική από την φαρμακευτική παρέμβαση /τρόπο ζωής, στην ύφεση του διαβήτη τύπου 2, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με παχυσαρκία κατηγορίας 1, για τα οποία η χειρουργική επέμβαση δεν χρησιμοποιείται ευρέως.

ΣΧΗΜΑ. Αλλαγή στην HbA1c.

A: Αλλαγή της HbA1c (%) από την έναρξη σε 12, 24 και 36 μήνες μετά την τυχαιοποίηση με φαρμακευτική/τρόπου ζωής παρέμβαση, RYGB, SG ή AGB. Τα μέσα ελαχίστων τετραγώνων και οι αντίστοιχες SE από ένα μοντέλο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων απεικονίζονται γραφικά. Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή με μαύρους κύκλους υποδηλώνει συνδυασμένα αποτελέσματα χειρουργικής επέμβασης. Η χειρουργική επέμβαση μείωσε την HbA1c σε μεγαλύτερο βαθμό από την φαρμακευτική παρέμβαση/τρόπου ζωής.

Β: Ποσοστό μεταβολής στο σωματικό βάρος από την αρχική τιμή στους 12, 24 και 36 μήνες μετά την τυχαιοποίηση με φαρμακευτική/τρόπου ζωής παρέμβαση, RYGB, SG ή AGB. Τα μέσα ελαχίστων τετραγώνων και οι αντίστοιχες SE από ένα μοντέλο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων απεικονίζονται γραφικά. Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή με μαύρους κύκλους υποδηλώνει συνδυασμένα αποτελέσματα χειρουργικής επέμβασης. Η χειρουργική επέμβαση μείωσε το σωματικό βάρος σε μεγαλύτερο βαθμό από την φαρμακευτική παρέμβαση/τρόπου ζωής παρέμβαση.

C: Ποσοστό ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για τον διαβήτη κατά την έναρξη και 3 χρόνια μετά από χειρουργική επέμβαση ή φαρμακευτικη παρέμβαση/τρόπου ζωής. LAGB, λαπαροσκοπική AGB.

Top