Αρχή / NEWSLETTER / Σύγκριση επιδράσεων των αντιδιαβητικών φαρμακευτικών αγωγών στο σωματικό βάρος και στην αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με τύπου 2 διαβήτη: Μια συστηματική επισκόπηση και μετανάλυση

Σύγκριση επιδράσεων των αντιδιαβητικών φαρμακευτικών αγωγών στο σωματικό βάρος και στην αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με τύπου 2 διαβήτη: Μια συστηματική επισκόπηση και μετανάλυση

Η απώλεια βάρους έχει συσχετιστεί με την μείωση στην θνησιμότητα τόσο στους υπέρβαρους ασθενείς όσο και στους ασθενείς με παχυσαρκία που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2,βελτιώνοντας την γλυκαιμικη ρύθμιση και τις συννοσηρότητες   και μειώνοντας την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή, όχι μόνο για την υπεργλυκαιμια αλλά και για την υπέρταση και την υπερλιπιδαιμία. Η υπέρταση αποτελεί επίσης έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακού  κινδύνου και η μείωση τουλάχιστον κατά 10 mmHg στην συστολική αρτηριακή πίεση έχει συσχετιστεί με μειωμένη θνητότητα  και λιγότερα οξέα καρδιαγγειακά συμβάματα στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Σκοπός της μεταναλυσης αυτής ήταν η σύγκριση των αποτελεσμάτων των αντιδιαβητικών φαρμακευτικών αγωγών στο σωματικό βάρος και στην αρτηριακή πίεση των ενηλίκων με διαβητη τύπου 2.

Έγινε χρήση έγκυρων πηγών δεδομένων  έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 για την εύρεση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών  διαρκείας τουλάχιστον 24 εβδομάδων και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των αντιδιαβητικών φαρμακευτικών αγωγών στο σωματικό βάρος και στην αρτηριακή πίεση σε ενήλικες με τύπου 2 διαβητη. Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 424 μελέτες (276.336 ασθενείς), αξιολογώντας 21 αντιδιαβητικες αγωγές από τις υπάρχουσες 9 κατηγορίες αγωγών. Από αυτές, στις 407 μελέτες (264.578 ασθενείς) έγινε ανάλυση όσον αφορά τις αλλαγές στο σωματικό βάρος ενώ αλλαγές στην συστολική αρτηριακή πίεση αναφέρθηκαν σε 204 μελέτες (165.639 ασθενείς).

Από την μεταναλυση αυτή διαπιστώθηκε ότι η υποδόρια χορήγηση σεμαγλουτιδης ήταν η πιο αποτελεσματική στην απώλεια σωματικού βάρους ακολουθούμενη απο την peros χορήγηση σεμαγλουτιδης, την χορήγηση εξενατιδης δυο φορές την ημέρα, της λιραγλουτιδης και των SGLT-2 αναστολέων εμπαγλιφλοζινης, καναγλιφλοζινης, δαπαγλιφλοζινης και ερτουγλιφλοζινης. Οι ίδιες κατηγορίες αντιδιαβητικών ήταν επίσης πιο αποτελεσματικές όσον αφορά την μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Η μετφορμινη είχε μέτρια αποτελεσματικότητα στην μείωση του σωματικού βάρους και της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Οι SGLT-2 αναστολείς, η πιογλιταζονη, η χορήγηση εξενατιδης δυο φορές την ημέρα και η σεμαγλουτιδη αποδείχθηκαν  αποτελεσματικές ως αγωγές  στην μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης . Σε ανάλυση υπό ομάδων μελετών που είχαν διάρκεια πάνω από 52 εβδομάδες, σημειώθηκε μείωση του σωματικού βάρους και της αρτηριακής πίεσης με την σεμαγλουτιδη και τους SGLT-2 αναστολείς.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι η σεμαγλουτιδη και οι SGLT-2 αναστολείς αποτελούν τις αντιδιαβητικες αγωγές που αποφέρουν σημαντική μείωση τόσο του σωματικού βάρους όσο και της αρτηριακής πίεσης και με διατήρηση του αποτελέσματος για περισσότερο από ένα έτος ενώ συνεχιζόταν  η χορήγηση της αγωγής.Καταλήγοντας οι κατηγορίες αυτές των αντιδιαβητικών αγωγών θα πρέπει να προτιμούνται σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που είναι υπέρβαροι /πάσχουν από παχυσαρκία και είναι υπερτασικοί .

 

Comparative efficacy of glucose-lowering medications on body weight and blood pressure in patients with type 2 diabetes: A systematic review and network meta-analysis.

  • Apostolos Tsapas MD1,2,3 | Thomas Karagiannis MD1 | Panagiota Kakotrichi MD1 |
  • Ioannis Avgerinos MD1 | Chrysanthi Mantsiou MD1 | Georgios Tousinas MD1 |
  • Apostolos Manolopoulos MD1 | Aris Liakos MD1 |
  • Konstantinos Malandris MD1 | David R. Matthews MD3,4 | Eleni Bekiari MD1,2
  1. Clinical Research and Evidence-Based Medicine Unit, Second Medical Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  2. Diabetes Centre, Second Medical Department, Aristotle University of  Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  3. Harris Manchester College, University of Oxford, Oxford, UK
  4. Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Churchill Hospital, Oxford, UK – DOI: 10.1111/dom.14451
Top