Αρχή / NEWSLETTER / Συσχέτιση  της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αναστολείς συμμεταφοράς νατρίου/γλυκόζης(SGLT2) και του κινδύνου Διαβητικής κετοξέωσης.

Συσχέτιση  της θεραπείας του σακχαρώδους διαβήτη με αναστολείς συμμεταφοράς νατρίου/γλυκόζης(SGLT2) και του κινδύνου Διαβητικής κετοξέωσης.

Στόχος της παρούσας καταγραφής ήταν η μελέτη της συσχέτισης της αγωγής με αναστολείς SGLT2 με την ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν δεδομένα απο κλινικά περιστατικά στην νότια Αυστραλία μέσω  βάσης δεδομένων που αφορούσε την αναφορά των ανεπιθυμήτων ενεργειών των φαρμάκων. Aναγνωρίστηκαν 13 περιπτώσεις διαβητικής κετοξέωσης σχετιζόμενες με τη χορήγηση αναστολέων SGLT2 μεταξύ Δεκέμβριου 2015 και Μαρτίου 2017 εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και οι 5 διαβήτη τύπου 1. Από τα περιστατικά αυτά οι 9 περιπτώσεις αφορολυσαν τη δαπαγλιφλοζίνη και οι 4 την εμπαγλιφλοζίνη. Στο ίδιο χρονικόδιάστημα, η εμπαγλιφλοζίνη συνταγογραφήθηκε σε 20.548 συνταγές και η δαπαγλιφλοζίνη σε 65.303. Δηλαδή για παρακολούθηση  7.154.25 ανθρωποετών καταγράφηκαν συνολικά 13 περιπτώσις ΔΚΟ σχετιζόμενες με τους αναστολείς SGLT2, που μεταφράζεται σε σχετικό κίνδυνο  1.8  στα 1000 ανθρωποέτη. Συμπερασματικά, οι συγγραφείς της παρούσας έρευνας, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της καταγραφής αυτής, καταλήγουν οτι ο κίνδυνος της ΔΚΟ είναι υπαρκτός με τη χορήγηση των αναστολέων SGLT2 οι οποίοι θα πρέπει δεν θα πρέπει να συνταγογραφούνται σε ασθενείς με διαβ΄τηη τύπου 1, έως ότου υπάρξουν περισσότερα δεδομένα.

https://doi.org/10.2337/dc17-1721

Top