Αρχή / NEWSLETTER / Συσχέτιση πρόσληψης αυγών με λιπίδια αίματος, καρδιαγγειακά νοσήματα και θνησιμότητα σε 177.000 άτομα σε 50 χώρες

Συσχέτιση πρόσληψης αυγών με λιπίδια αίματος, καρδιαγγειακά νοσήματα και θνησιμότητα σε 177.000 άτομα σε 50 χώρες

Am J Clin Nutr. 2020 Apr; 111(4): 795–803.

Published online 2020 Jan 21. doi: 10.1093/ajcn/nqz348

Mahshid Dehghan, Andrew Mente,  Sumathy Rangarajan, Viswanathan Mohan, Scott Lear, Sumathi Swaminathan, Andreas Wielgosz, Pamela Seron, Alvaro Avezum, Patricio Lopez-Jaramillo, Ginette Turbide, Jephat Chifamba, Khalid F AlHabib, Noushin Mohammadifard, Andrzej Szuba, Rasha Khatib, Yuksel Altuntas, Xiaoyun Liu, Romaina Iqbal, Annika Rosengren, Rita Yusuf, Marius Smuts, AfzalHussein Yusufali, Ning Li, Rafael Diaz, Khalid Yusoff, Manmeet Kaur, Biju Soman, Noorhassim Ismail, Rajeev Gupta, Antonio Dans, Patrick Sheridan, Koon Teo, Sonia S Anand, and Salim Yusuf, από τους ερευνητές της μελέτης PURE.

Σε 3 μεγάλες διεθνείς προοπτικές μελέτες που περιλαμβάνουν περίπου 177.000 άτομα, 12.701 θανάτους και 13.658 καρδιαγγειακά συμβάντα από 50 χώρες σε 6 ηπείρους, δεν βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της πρόσληψης αυγών και των λιπιδίων του αίματος, της θνησιμότητας ή μείζονος καρδιαγγειακής νόσου.

Διαπιστώθηκε ότι η μέτρια πρόσληψη αυγών (1/d) δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας ή μείζονος καρδιαγγειακής νόσου.

Βλ.figure 1

Top