Αρχή / NEWSLETTER / Σουλφονυλουρίες ή Πιογλιταζόνη; Μελέτη TOSCA IT.

Σουλφονυλουρίες ή Πιογλιταζόνη; Μελέτη TOSCA IT.

Στο συνέδριο της EASD 2017, που έγινε στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ανακοινώθηκε η μελέτη TOSCA IT, όπου συγκρίθηκαν head to head δύο από τις παλιότερες, ευρύτερα χρησιμοποιημένες αντιδιαβητικές αγωγές ως δεύτερο θεραπευτικό βήμα, οι Σουλφονυλουρίες και οι Θειαζολιδινεδιόνες (συγκεκριμένα η Πιογλιταζόνη), για τις οποίες δεν υπήρχαν δεδομένα καρδιαγγειακής ασφάλειας.

Η μελέτη έδειξε ότι δεν υπήρξε διαφορά στο σύνθετο πρωτεύον αποτέλεσμα του θανάτου από όλες τις αιτίες, των μεγάλων ανεπιθύμητων καρδιακών επεισοδίων (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου) ή των επεμβάσεων επαναγγείωσης στις δυο ομάδες  της μελέτης. Φάνηκε, ωστόσο, ότι η πιογλιταζόνη ήταν καλύτερη όσον αφορά την επίτευξη μακροχρόνιου γλυκαιμικού ελέγχου.                    Για τους σκοπούς της μελέτης, από το Σεπτέμβριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2014, τυχαιοποίησαν 3.028 ασθενείς ηλικίας 50 έως 75 ετών με διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχονταν επαρκώς με μονοθεραπεία με μετφορμίνη (2-3 g ημερησίως) από 57 κλινικές να λάβουν πιογλιταζόνη (15-45 mg) ή σουλφονυλουρία (5-15 mg γλιβενκλαμίδης, 2-6 mg γλιμεπιρίδης ή 30-120 mg γλικλαζίδης), σύμφωνα με την τοπική πρακτική. Από τους ασθενείς που έλαβαν σουλφονυλουρία, το 50% έλαβε γλικλαζίδη, το 48% γλιμεπιρίδη και μόνο το 2% γλιβενκλαμίδη. Κατά την έναρξη της μελέτης, μόνο 335 (11%) συμμετέχοντες είχαν προηγούμενο καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Η μελέτη  σταμάτησε νωρίς, μετά από διάμεση παρακολούθηση 57,4 μηνών, διότι η ανάλυση  δεν διαπίστωσε διαφορά μεταξύ των ομάδων στο πρωταρχικό αποτέλεσμα (σχετικός κίνδυνος 0,96, P = 0,79). Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, το ποσοσστό υπογλυκαιμίας ήταν χαμηλότερο στην ομάδα της πιογλιταζόνης απ ‘ό, τι στην ομάδα των σουλφονυλουριών (10% έναντι 34%, Ρ <0,0001). Η αύξηση του σωματικού βάρους ήταν μέτρια και στις δύο ομάδες της μελέτης. Η συχνότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, καρκίνου της ουροδόχου κύστης και καταγμάτων δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων της μελέτης.

 

Vaccaro O, et al. Effects on the incidence of cardiovascular events of the addition of pioglitazone versus sulfonylureas in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin (TOSCA.IT): a randomised, multicentre trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017.

Top