Αρχή / NEWSLETTER / Σακχαρώδης διαβήτης και οδήγηση

Σακχαρώδης διαβήτης και οδήγηση

Diabet. Med. 2016; 33: 553–554.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε στο Diabetic Medicine (2016) έρευνα σχετικά με το κατά πόσο οι επαγγελματίες υγείας της Ουαλίας είναι εξοικειωμένοι με τις τροποποιημένες οδηγίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Οδήγησης (DVLA) του 2011 για τους ινσουλινοθεραπευόμενους διαβητικούς ασθενείς. Η έρευνα διήρκεσε 4 εβδομάδες και έλαβαν μέρος 64 επαγγελματίες υγείας.Αντικρουόμενες απόψεις παρατηρήθηκαν όσον αφορά τους κατόχους διπλωμάτων κατηγορίας 2, τα σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τα επεισόδια ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας και τις συστάσεις για ασφαλή οδήγηση.

Πιο συγκεκριμένα, το 1/3 των επαγγελματιών υγείας λανθασμένα θεωρούσε οτι οι προσφάτως διεγνωσμένοι ινσουλινοθερα-πευόμενοι διαβητικοί οδηγοί φορτηγών μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν φορτηγά χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

Το 20% των επαγγελματιών υγείας δε γνώριζαν την κατώτερη τιμή σακχάρου αίματος για τον ορισμό της υπογλυκαιμίας και την ελάχιστη επιτρεπτή τιμή σακχάρου αίματος για την ασφαλή οδήγηση.

Το 10% των επαγγελματιών υγείας δε γνώριζαν τη συνιστώμενη ελάχιστη συχνότητα μετρήσεων σακχάρου αίματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Καταληκτικά ανεδείχθη ότι είναι ζωτικής σημασίας οι επαγγελματίες υγείας να είναι ενημερωμένοι (και να ενημερώνονται συνεχώς μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων) για τους νόμους και κανονισμούς της DVLA για να παρέχουν συνεχείς συμβουλές στους διαβητικούς ασθενείς.

Top