Αρχή / NEWSLETTER / ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

April 4, 2022

DOI: 10.1056/NEJMoa2109191

David R. Jacobs, Jr., Ph.D., Jessica G. Woo, Ph.D., Alan R. Sinaiko, M.D., Stephen R. Daniels, M.D., Ph.D., Johanna Ikonen, M.S., Markus Juonala, M.D., Ph.D., Noora Kartiosuo, M.S., Terho Lehtimäki, M.D., Ph.D., Costan G. Magnussen, Ph.D., Jorma S.A. Viikari, M.D., Ph.D., Nanhua Zhang, Ph.D., Lydia A. Bazzano, M.D., Ph.D., et al.

 

Μια ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν από την Κοινοπραξία International Childhood Cardiovascular Cohorts (i3C) δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο New England Journal of Medicine, περιγράφοντας λεπτομερώς τα αποτελέσματα μιας αξιοσημείωτης μελέτης που εκτείνεται σε μέσο όρο 35 ετών παρακολούθησης για σχεδόν 40.000 συμμετέχοντες. H κοινοπραξία i3C περιλαμβάνει επτά συγχρονικές μελέτες από τις ΗΠΑ, τη Φινλανδία και την Αυστραλία, αποτελούμενες από παιδιά (αρχικά) ηλικίας μεταξύ 3-19 ετών (μέσος όρος ηλικίας 11,8 ετών) και αυτή η μελέτη παρέχει μια διαχρονική προοπτική εικόνα της εξέλιξης των καρδιαγγειακών παθήσεων. (Χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.)

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μελέτης, συνέβησαν 319 θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάντα (CVE) με μέση ηλικία 47 +/-8 ετών. Πέντε παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου εξετάστηκαν κατά την παιδική ηλικία, καθένας από τους οποίους βρέθηκε να σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου για CVE ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΜΣ, της συστολικής αρτηριακής πίεσης, του ολικού επιπέδου χοληστερόλης, του επιπέδου των τριγλυκεριδίων και του καπνίσματος των νέων. Για μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου, αυτό κυμαινόταν από μια αναλογία κινδύνου για ένα θανατηφόρο CVE 1,3 για τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης έως ένα υψηλό 1,61 για το κάπνισμα των νέων, αν και όταν συνδυάστηκαν και οι 5 παράγοντες κινδύνου, η αναλογία κινδύνου ήταν 2,71.

Αυτή η μελέτη είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Διότι παρέχει πρόσθετες ισχυρές ενδείξεις ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι πιθανώς μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά κατά την παιδική ηλικία, παρόλο που η CVE είναι αρκετά σπάνια κατά την παιδική ηλικία. Η παρουσία αυτών των παραγόντων κινδύνου κατά την ενήλικη ζωή (και ο σχετικός κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου) αντανακλά σε κάποιο βαθμό την παρουσία τους κατά την παιδική ηλικία, αλλά αυτή η μελέτη υποδηλώνει επίσης ότι η αλλαγή του κινδύνου από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή ήταν επίσης σημαντική για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του εντοπισμού του κινδύνου κατά την παιδική ηλικία, όπως προτείνεται από τους συγγραφείς, και την παροχή παρεμβάσεων που μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης ασθένειας κατά την ενήλικη ζωή.

Top