Αρχή / NEWSLETTER / Παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικά και ενδοεγκεφαλικά αιμορραγικά ΑΕΕ σε 22 χώρες (Interstroke study)

Παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικά και ενδοεγκεφαλικά αιμορραγικά ΑΕΕ σε 22 χώρες (Interstroke study)

Η επίδραση των διαφόρων παραγόντων κινδύνου στη βαρύτητα των ΑΕΕ παγκοσμίως δεν είναι γνωστή, ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος.

Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων σε 22 χώρες παγκοσμίως από το 2007 έως και το 2010. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ένα 1ο οξύ ΑΕΕ (εντός 5ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και 72 ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο). Οι μάρτυρες δεν είχαν ιστορικό ΑΕΕ, ενώ αντιστοιχήθηκαν με τους ασθενείς αναλόγως ηλικίας και φύλου. Όλοι οι μετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο καθώς και υπεβλήθησαν σε φυσική εξέταση, ενώ οι περισσότεροι παρήχαν δείγματα αίματος και ούρων.

Στους πρώτους 3.000 ασθενείς (78% με ισχαιμικό και 22% με αιμορραγικό ΑΕΕ) και 3.000 μάρτυρες, σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για όλα τα ΑΕΕ ήταν το ιστορικό υπέρτασης, του ενεργού καπνίσματος, η αυξημένη περιφέρεια μέσης και ισχίων, η κακή διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κατανάλωση αλκοόλ, το ψυχοκοινωνικό στρες και κατάθλιψη, καρδιακά αίτια και οι απολιποπρωτείνες  Β και Α1. Συνολικά αυτοί οι παράγοντες κινδύνου αντιπροσώπευσαν το 88,1% του κινδύνου ανά πληθυσμό για όλα τα ΑΕΕ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου ήταν σημαντικοί για τα ισχαιμικά ΑΕΕ, ενώ η υπέρταση, το κάπνισμα, η αυξημένη περιφέρεια μέσης-ισχίων, η κακή διατροφή και η κατανάλωση αλκοόλ ήταν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου και για τα αιμορραγικά ΑΕΕ.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι 10 κλασικοί παράγοντες κινδύνου συνδέονται με το 90% του κινδύνου για ΑΕΕ. Συνεπώς, στοχευμένες παρεμβάσεις που μειώνουν την αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα και προάγουν τη φυσική δραστηριότητα και την υγιεινή διατροφή μπορούν ουσιαστικά να μειώσουν τη βαρύτητα του ΑΕΕ.

Lancet. 2010 Jul 10;376(9735):112-23. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60834-3. 

Top