Αρχή / NEWSLETTER / Ο συνδυασμός μετφορμίνης και ινσουλίνης μειώνει τη θνησιμότητα στο διαβήτη τύπου 2.

Ο συνδυασμός μετφορμίνης και ινσουλίνης μειώνει τη θνησιμότητα στο διαβήτη τύπου 2.

PLOS ONE  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0153594  

 

Μια νέα αναδρομική μελέτη έδειξε ότι, στο διαβήτη τύπου 2, η θεραπεία με ινσουλίνη είναι πιο ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μετφορμίνη.

Σε έρευνα  που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από μια ομάδα του Πανεπιστημίου Κάρντιφ στην Ουαλία, έδειξε ότι οι ασθενείς που ελάμβαναν θεραπεία με παρουσίασαν μείωση της θνητότητας κατά 40% και κατά 25% του κινδύνου για μείζονα καρδιακά συμβάματα σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν μόνο ινσουλίνη. Ωστόσο, ο συνδυασμός ινσουλίνης με μετφορμίνη δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Στη μελέτη πήραν μέρος 12.020 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2: 5.536 σε συνδυασμό ινσουλίνης και μετφορμίνης και 6.484 μόνο σε ινσουλίνη. Οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση περίπου για 2,5 χρόνια.

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού, έδειξε ότι τα άτομα που ελάμβαναν ινσουλίνη και μετφορμίνη ήταν νεότεροι (μέσος όρος τα 61 έτη έναντι 67 ετών, P <0,001) , είχαν  υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (31,2 kg/m2 έναντι 28,2 kg/m2, Ρ <0,001) και χαμηλότερα επίπεδα κρεατινίνης ορού (Ρ <0,001). Επίσης, είχαν σε μικρότερο ποσοστό ιστορικό νόσου μεγάλων αγγείων (14% έναντι 27%, Ρ <0,001) και καρκίνου (8% έναντι 12%, Ρ <0,001).

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός που λαμβάνει ινσουλίνη σε συνδυασμό με μετφορμίνη ενδέχεται να είναι πιο υγιείς σε σχέση με την ομάδα της μονοθεραπείας με ινσουλίνη.

Επίσης, αναφορά γίνεται για τους ασθενείς με αντένδειξη στη μετφορμίνη λόγω σοβαρής νεφρικής δυσλειτουργίας. Στη συζήτησή τους, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το 28% των ασθενών που ελάμβαναν μονοθεραπεία με ινσουλίνη είχαν προηγούμενο ιστορικό νεφρικής νόσου και από αυτούς το 18% ανήκε στους ασθενείς που ελάμβαναν ινσουλίνη και μετφορμίνη.

Ασθενείς που ελάμβαναν ινσουλίνη και μετφορμίνη είχαν μειωμένο κίνδυνο για MACE (σχετικός κίνδυνος 0,75) σε σύγκριση με όσους έλαβαν μόνο ινσουλίνη. Ωστόσο σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί και πρόκειται για μια τάση των αποτελεσμάτων.

Τέλος στους ασθενείς που ελάμβαναν μόνο ινσουλίνη, οι ερευνητές σημείωσαν ότι στη χορήγηση υψηλών δόσεων ινσουλίνης είχαν αυξημένο κίνδυνο κατά 28% θνησιμότητας από κάθε αιτία σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν χαμηλή δόση ινσουλίνης, ενώ ο κίνδυνος για MACE δεν μειώθηκε σημαντικά για την ομάδα χαμηλών δόσεων.

Top