Αρχή / NEWSLETTER / Οι επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος και τα οφέλη της διακοπής του σε γυναίκες σε σύγκριση με άνδρες με διαβήτη τύπου 2: μια ανάλυση της μελέτης παρατήρησης ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron modified release Controlled Evaluation)

Οι επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος και τα οφέλη της διακοπής του σε γυναίκες σε σύγκριση με άνδρες με διαβήτη τύπου 2: μια ανάλυση της μελέτης παρατήρησης ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron modified release Controlled Evaluation)

BMJ Open 2016;6:e009668. doi:10.1136/bmjopen-2015-009668

Στο γενικό πληθυσμό, οι ανεπιθύμητες ενέργειες του καπνίσματος στον καρδιαγγειακό κίνδυνο έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερες στις γυναίκες παρά στους άνδρες, είναι ασαφές αν αυτό ισχύει και σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.

Στη μελέτη ADVANCE συμμετείχαν 20 χώρες παγκοσμίως. Συμμετείχαν 11140 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 ηλικίας ≥55 ετών με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά τη στιγμή της τυχαιοποίησης. Πρωτογενή καταληκτικά σημεία ήταν τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα (θάνατος από καρδιαγγειακή νόσο, μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΜΙ)), όλα τα καρδιαγγειακά συμβάματα (μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα ή περιφερική αρτηριακή νόσος ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο), καθώς και θάνατος από όλα τα αίτια. Δευτερογενή καταληκτικά σημεία ήταν μείζονα στεφανιαία συμβάματα (θανατηφόρο και μη-θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου), μεγάλα αγγειακά εγκεφαλικά συμβάματα (θανατηφόρο και μη-θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο), νεφροπάθεια (νέα ή επιδεινούμενη νεφρική νόσος), και καρκίνος.

Κατά την έναρξη, 6466 (56% γυναίκες) από τους συμμετέχοντες δεν ήταν ποτέ καπνιστές, 1550 (28% γυναίκες) ήταν καθημερινοί καπνιστές και 3124 (21% γυναίκες) ήταν πρώην καπνιστές. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 5 έτη. Στα μοντέλα παλινδρόμησης κατά Cox μετά από πολλαπλές προσαρμογές, σε σύγκριση με το μη κάπνισμα, το καθημερινό κάπνισμα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο όλων των πρωτογενών και δευτερογενών καταληκτικών σημείων με την εξαίρεση των μείζονων εγκεφαλικών επεισοδίων. Μόνο για τα μείζονα στεφανιαία συμβάματα υπήρχε ένδειξη μιας ισχυρότερης επίδρασης στις γυναίκες παρά στους άνδρες (ratio of the adjusted HRs women:men; 1.64 (0.83 to 3.26) p=0.08). Για όλα τα άλλα αποτελέσματα ο κίνδυνος από το κάπνισμα ήταν παρόμοιος σε άνδρες και γυναίκες. Η διακοπή του καπνίσματος συσχετίστηκε με μείωση κατά 30% στην θνησιμότητα από όλα τα αίτια (p = 0,001) και στα δύο φύλα.

Σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, οι επιπτώσεις του καπνίσματος σε όλες τις σημαντικές μορφές της καρδιαγγειακής νόσου είναι εξίσου βλαπτικές σε γυναίκες και άνδρες με την πιθανή εξαίρεση των μεγάλων στεφανιαίων επεισοδίων, όπου υπήρχαν ενδείξεις για μεγαλύτερο κίνδυνο στις γυναίκες.

Top