Αρχή / NEWSLETTER / Οι αναστολείς του συμεταφορέα Νατρίου – Γλυκόζης ως add-on θεραπεία στην Ινσουλίνη για τον τύπο 1 ΣΔ: Μετανάλυση RCTs

Οι αναστολείς του συμεταφορέα Νατρίου – Γλυκόζης ως add-on θεραπεία στην Ινσουλίνη για τον τύπο 1 ΣΔ: Μετανάλυση RCTs

ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΊΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΩΣ ADD-ON  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ  1 ΣΔ : ΜΕΤΑΝΑΛΥΣΗ RCTs.

ΣΤΟΧΟΙ : Ο στόχος είναι η συστηματική αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αναστολέων της συμμεταφοράς του νατρίου-γλυκόζης -GLT2i ως προσθήκη στην ινσουλίνη σε διάφορες περιόδους παρακολούθησης -follow up σε τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΔ-1 που λάμβαναν μονοθεραπεία με ινσουλίνη. Συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα αφαιρώντας τη διαφορά του placebo και με τις αλλαγές στις ομάδες των SGLT-2i.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Αναλύθηκαν  15 δοκιμές με 7109 συμμετέχοντες.Ο συνδυασμός των SGLT2i και ινσουλίνης βελτίωσε την HbA1c,το ζάχαρο νηστείας-FPG,την καθημερινή δόση ινσουλίνης,το σωματικό βάρος,και την αρτηριακή πίεση που είχαν μεγάλη διακύμανση ανάμεσα στα διάφορα follow ups.

Οι  SGLT2i  ως add on θεραπεία στην ινσουλίνη βελτιώνουν τον γλυκαιμικό έλεγχο και το σωματικό βάρος και μειώνουν την απαιτούμενη δόση ινσουλίνης χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας.Εντούτοις μετά από έξι μήνες τα οφέλη των SGLT2i στον γλυκαιμικό έλεγχο μπορεί να αποδυναμώνονται και ο κίνδυνος για λοιμώξεις γεννητικών οργάνων και διαβητικής κετοξεωσης.

Η νέα κατηγορία φαρμάκων των SGLT2i, μέσα από ένα μη ινσουλινοεξαρτώμενο μηχανισμό ,μειώνει την επαναρροφηση γλυκόζης από το εγγύς νεφρώνα οδηγώντας σε αυξημένη απέκκριση γλυκόζης και παράλληλα ασκεί μια σειρα ευεργετικών επιδράσεων μεταξύ άλλων στην αρτηριακή πίεση,το σωματικό βάρος,κσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με ΣΔ-2.

Ασφάλεια της παρέμβασης με SGLT2i

Διάφορες ειδικές AEs συνέβησαν πιο συχνά από άλλες όπως σχετιζόμενες με κετόνες AEs ,ΔΚΟ, υπογλυκαιμία ,λοιμώξεις του ουροποιητικού ,γεννητικές μυκητιάσεις. Βρέθηκε όμως σε ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά σε ο,τι αφορά την υπογλυκαιμία ,την σοβαρή υπογλυκαιμία ή τις ουρολοιμώξεις ανάμεσα στο φάρμακο καi στο placebo P>0.

Top