Αρχή / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / Μετανάλυση των CVOT’s των GLP1-RA’s

Μετανάλυση των CVOT’s των GLP1-RA’s

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι το 3pMACE (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό) μειώθηκε κατά 12% στους ασθενείς που έλαβαν αγωνιστές υποδοχέα GLP-1.

Η αξιολόγηση με βάση τις υποομάδες δεν αποκάλυψε ετερογένεια στα αποτελέσματα. Εκτός από τη μείωση του MACE, η θνησιμότητα μειώθηκε 12%, η εισαγωγή στο νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια μειώθηκε 9% και τα νεφρικά αποτελέσματα μειώθηκε κατά 17%. Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ασφάλειας.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο θεραπευτικό παράγοντα, βελτιώνουν τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα, την θνησιμότητα και τα νεφρά.

 

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30249-9/fulltext

 

Top