Αρχή / NEWSLETTER / Μετανάλυση σύγκρισης της επίδρασης του θεραπευτικού συνδυασμού Ω3 και Στατίνης σε σχέση με τη Στατίνη ως μονοθεραπεία για τις πλάκες των στεφανιαίων αρτηριών

Μετανάλυση σύγκρισης της επίδρασης του θεραπευτικού συνδυασμού Ω3 και Στατίνης σε σχέση με τη Στατίνη ως μονοθεραπεία για τις πλάκες των στεφανιαίων αρτηριών

Η επίδραση των συμπληρωμάτων ω3 στην σταθερότητα και σύνθεση της αθηρωματικής πλάκας  ως συνδυασμός  επί της βασικής θεραπείας με στατίνη δεν είναι ακόμη ευκρινώς καθορισμένη.Η εν  λόγω μετάναλυση συμπεριέλαβε 8 τυφλά τυχαιοποιημένες  μελέτες RCT ημερομηνίας διεξαγωγής  μέχρι τον 11 του 2020 οι οποίες  χρησιμοποίησαν διαφορετικές τεχνικές απεικόνισης(OCT,cCTA,IB-IVUS) ώστε  να εκτιμηθεί η στεφανιαία αθηρωματική πλάκα

Ως συμπέρασμα ο συνδυασμός των ω3 με την βασική θεραπεία στατίνης είναι ανώτερος σε σχέση με την στατίνη στην σταθεροποίηση και την προώθηση της αθηρωματικής πλάκας και μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στην μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Ως γνωστό  υπάρχει μια ανεξάρτητη  και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του μεγέθους του όγκου της στεφανιαίας πλάκας  και των κύριων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (MACE).Επιπλεόν και πιο ειδικά η περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε ότι η χορήγηση EPA συνδεόταν με μικρότερο όγκο στεφανιαίας πλάκας σε συνδυασμό με τη βασική στατίνη..Επίσης αξίζει να σημειωθεί το ότι υπάρχει φαρμακευτική αλληλεπίδραση  κατά  την ταυτόχρονη χορήγηση  στατινών και PUFAs η οποία μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίον να μην παρουσιάζεται πρόσθετη αθροιστική επίδραση σε ότι  αφορά την μείωση του περιεχομένου σε λιπίδια εντός της πλάκας στην συνδυαστική θεραπεία(παρά την ήδη γνωστή δράση των δύο θεραπευτικών  κατηγορίων ). Η σταθεροποιητική αντιφλεγμονώδης δράση των ω3 κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην συνδυαστική θεραπεία προς την σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας και  την επιβράδυνση της προοδευτικής εξέλιξης του μεγέθους του όγκου της πλάκας και του ινώδους ιστού της.

Top