Αρχή / NEWSLETTER / Μεσογειακή Διατροφή και κίνδυνος διηθητικού καρκινώματος του μαστού μεταξύ γυναικών με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο στην μελέτη PREDIMED: Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη

Μεσογειακή Διατροφή και κίνδυνος διηθητικού καρκινώματος του μαστού μεταξύ γυναικών με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο στην μελέτη PREDIMED: Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη

ΣΗΜΑΣΙΑ

Ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία κακοήθων όγκων στις γυναίκες και η επίπτωσή του έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% σε όλο τον κόσμο από το 2008. Ορισμένες μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

ΣΤΟΧΟΣ

Να αξιολογηθεί η επίδραση των 2 παρεμβάσεων μεσογειακής διατροφής έναντι  συμβουλών για δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (ομάδα ελέγχου) στην επίπτωση του καρκίνου του μαστού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η μελέτη PREDIMED είναι 1:1:1 τυχαιοποιημένη, μονή-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη που διεξήχθη σε κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ισπανία από το 2003 έως το 2009. 4282 γυναίκες ηλικίας 60 έως 80 ετών υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου συμπεριελήφθησαν μετά από πρόσκληση από τους γιατρούς τους πρωτοβάθμιας φροντίδας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε αυτούς που έκαναν μεσογειακή δίαιτα  με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σε αυτούς που έκαναν μεσογειακή διατροφή με ξηρούς καρπούς και σε αυτούς που έκαναν δίαιτα με συμβουλές για τη μείωση του διαιτητικού λίπους (ομάδα ελέγχου).

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού ήταν το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης για τις γυναίκες χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρκίνου του μαστού (n = 4152 γυναίκες).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά από μέση παρακολούθηση 4,8 ετών εντοπίσαμε 35 επιβεβαιωμένα περιστατικά καρκίνου του μαστού. Τα ποσοστά επίπτωσης (ανά 1000 άτομα-έτη) ήταν:

1,1 για την ομάδα μεσογειακής διατροφής με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1,8 για την ομάδα μεσογειακής διατροφής με ξηρούς καρπούς και

2,9 για την ομάδα ελέγχου (συμβουλές δίαιτας χαμηλής σε λίπος)

Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση, η αναλογία κινδύνου έναντι της ομάδας ελέγχου ήταν:

0,32 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,13-0,79) για την ομάδα με μεσογειακή διατροφή με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (προστασία στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού 68%, στατιστικά σημαντική)

και

0,59 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,26-1,35) για την ομάδα με μεσογειακή διατροφή με ξηρούς καρπούς (προστασία στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού 41%, στατιστικά μη σημαντική)

Σε αναλύσεις με ετήσια αθροιστική διατροφική έκθεση, η αναλογία κινδύνου για κάθε επιπλέον 5% των θερμίδων από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήταν 0,72 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,57-0,90). Η κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, δηλαδή, συσχετίστηκε σημαντικά με μικρότερη επίπτωση καρκίνου του μαστού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αυτή είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη με αποτελέσματα μιας μακροπρόθεσμης διαιτητικής παρέμβασης στην συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν την ευεργετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής εμπλουτισμένης με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Τα αποτελέσματα προέρχονται από δευτερεύουσα ανάλυση της μελέτης PREDIMED και βασίζονται σε λίγες περιπτώσεις κακρίνου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες μελέτες.

 

Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial: A Randomized Clinical Trial

  1. Toledo, J. Salas-Salvadó et al.

JAMA Internal Medicine November 2015 Volume 175, Number 11

 

Top