Αρχή / NEWSLETTER / Μελέτη ACE: Η ακαρβόζη δεν προσφέρει καρδιαγγειακή προστασία, αλλά μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης Σακχαρώδους Διαβήτη

Μελέτη ACE: Η ακαρβόζη δεν προσφέρει καρδιαγγειακή προστασία, αλλά μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης Σακχαρώδους Διαβήτη

Η ακαρβόζη αποτελεί έναν αναστολέα α-γλυκοσιδάσης, ο οποίος εμποδίζει την διάσπαση των υδατανθράκων με αποτέλεσμα την μείωση των επιπέδων γλυκόζης μεταγευματικά. Πρόκειται για ένα φάρμακο, το οποίο έλαβε έγκριση από το FDA για την  θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 την δεκαετία του 1990 και έκτοτε χρησιμοποιείται ως θεραπεία 2ης γραμμής ως προσθήκη στην θεραπεία με μετφορμίνη. Η μελέτη ACE (Acarbose Cardiovascular Evaluation trial) είναι μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη όπου η ακαρβόζη συγκρίνεται με placebo και η οποία έχει ως στόχο να ελέγξει την επίδραση της ακαρβόζης στην μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και διαταραχή ανοχής γλυκόζης  καθώς επίσης και στην εξέλιξη της διαταραχής ανοχής γλυκόζης σε Σακχαρώδη Διαβήτη στον ίδιο πληθυσμό.

Στην μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν 6.500 ασθενείς από 176 Νοσοκομεία της Κίνας, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες σε αναλογία 1:1: Οι ασθενείς της 1ης ομάδας έλαβαν ακαρβόζη 50 mg 1×3 ταυτόχρονα με την λοιπή φαρμακευτική αγωγή και οι ασθενείς της 2ης ομάδας έλαβαν placebo. Ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο ορίστηκε: ο καρδιαγγειακός θάνατος, το μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, το μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η εισαγωγή στο Νοσοκομείο για ασταθή στηθάγχη και η εισαγωγή στο Νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια. Ως δευτερογενές καταληκτικό σημείο ορίστηκε το 3πλό σύνθετο καταληκτικό σημείο καρδιαγγειακός θάνατος-μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου-μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατος από οποιαδήποτε άλλη αιτία, καρδιαγγειακός θάνατος, θανατηφόρο ή μη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, θανατηφόρο ή μη αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εισαγωγή στο Νοσοκομείο για ασταθή στηθάγχη, εισαγωγή στο Νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια, ανάπτυξη Σακχαρώδους Διαβήτη, και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης οι μισοί ασθενείς (3.272) έλαβαν ακαρβόζη και οι υπόλοιποι (3.250) έλαβαν placebo.Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση των ασθενών για 5 περίπου έτη και στις 2 ομάδες. Όσον αφορά το πρωτογενές καταληκτικό σημείο δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν ακαρβόζη και σε αυτήν που έλαβε placebo (470: 14%; 3,33 ανά 100 ανθρωπό-έτη  στο σύνολο των 3.272 ασθενών που έλαβαν ακαρβόζη και σε 479: 15%; 3,41 ανά 100 ανθρωπό-έτη στο σύνολο των 3.250 ασθενών που έλαβαν placebo). Επίσης δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές  στις 2 ομάδες όσον αφορά του δευτερογενές 3πλό σύνθετο καταληκτικό σημείο, τον θάνατο από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τον καρδιαγγειακό θάνατο, το θανατηφόρο ή μη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το θανατηφόρο ή μη αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, την εισαγωγή στο Νοσοκομείο για ασταθή στηθάγχη, την εισαγωγή στο Νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια και την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Ανάπτυξη Σακχαρώδους Διαβήτη παρατηρήθηκε λιγότερο συχνά στην ομάδα των ασθενών που έλαβε ακαρβόζη συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών που έλαβαν placebo {436 (13%) στους 3.272; 3,17 ανά 100 ανθρωπό-έτη στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν ακαρβόζη συγκριτικά με την ομάδα ασθενών που έλαβαν placebo: 513 (16%) στους 3250; 3,84 ανά 100 ανθρωπό-έτη  0,82, 95% CI 0,71-0,91, p=0,005). Παρατηρήθηκαν γαστρεντερικές διαταραχές που συσχετίστηκαν  με την λήψη της ακαρβόζης και οδήγησαν στην διακοπή του φαρμάκου ή στην αλλαγή της δοσολογίας {215 (7%) στους 3.263 ασθενών που έλαβαν ακαρβόζη vs. 150 (5%) στους 3.241 ασθενείς που έλαβαν placebo}. Όσον αφορά τον θάνατο από μη καρδιαγγειακά αίτια και τον θάνατο από καρκίνο δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες {71 (2%) στους 3.272 vs. 56 (2%) στους 3.250, p=0,19:  Θάνατος από μη καρδιαγγειακά αίτια 10 (<1%) στους 3.272 vs. 12(<1%) στους 3.250, p=0,008: Θάνατοι από καρκίνο}.

Η μελέτη αυτή κατέδειξε πως στους Κινέζους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και διαταραχή ανοχή γλυκόζης, η ακαρβόζη δεν μείωσε τα καρδιαγγειακά συμβάματα, αλλά μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης σε Σακχαρώδη Διαβήτη επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα παλαιότερων καλά σχεδιασμέων μελετών που κατέδειξαν ότι η ακαρβόζη μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη του προδιαβήτη σε διαβήτη. Ωστόσο, απέτυχε να δείξει καρδιαγγειακό όφελος όπως είχε δειχθεί στο παρελθόν.

 

Holman RR, et al. Effects of acarbose on cardiovascular and diabetes outcomes in patients with coronary heart disease and impaired glucose tolerance (ACE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017.

Top