Αρχή / NEWSLETTER / Μελέτη συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων για τη συσχέτιση κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος με τη θνητότητα και τη θνησιμότητα απο  χρόνια νοσήματα.

Μελέτη συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων για τη συσχέτιση κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος με τη θνητότητα και τη θνησιμότητα απο  χρόνια νοσήματα.

Παρά την διατροφική αξία του κρέατος, ένας μεγάλος αριθμός μεταναλύσεων και μελετών συσχέτισαν την κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος με χρόνια νοσήματα. Παρόλαυτα, αναλύσεις  που αξιολόγησαν την ποιότητα και τη γενική αξιοπιστία πρόσφατα  δημοσιευμένων μελετών διαπίστωσαν ελλείψεις δεδομένων. Στη παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν η ποιότητα και τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που συσχέτισαν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος με καρκίνο, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) και καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι μελέτες και οι μετά-αναλύσεις ανασκοπήθηκαν στη βιβλιογραφία μέχρι το Μάιο 2018 μέσω του MEDLINE και EMBASE καθώς και οι πηγές αναφοράς τους. Η ποιότητα των συστηματικών μελετών και μετά-αναλύσεων αξιολογήθηκε μέσω του AMSTAR, εργαλείου αξιολόγησης μελετών ενώ όλες οι μελέτες έπρεπε να υπακούν σε δυο ποιοτικές παραμέτρους: την παροχή επαρκών πληροφοριών στην αξιολόγηση ποιότητα και μια ενδελεχή έρευνα. Τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν βάσει καρκίνου, ΣΔ2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Περισσότερες από 100 εξαιρέθηκαν λόγω μη ποιοτικών παραμέτρων. Το AMSTAR σκορ ήταν μέτριας ποιότητας σε 5 από τις 8 μελέτες. Συνολικά, η ποιοτική αξιολόγηση των μελετών είχε ελλείματα και η επιστημονική εγκυρότητα μεταξύ του επεξεργασμένου κρέατος και του κινδύνου ποικίλων καρκίνων, ΣΔ2 και καρδιαγγειακού κινδύνου ήταν επίσης μέτρια ενώ τα αποτελέσματα απο μελέτες ελέγχου εμφάνισαν πιο συχνά  θετική συσχέτιση συγκριικά με τις μελέτες κοόρτης. Η συνολική εγκυρότητα των μελετών ήταν πολύ χαμηλή σε σχέση με όλα τα επιμέρους συμπεράσματα λόγω σοβαρού κινδύνου σφάλματος και ανακρίβειας.

PLoS ONE 14(10): e0223883. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223883

 

Top