Αρχή / NEWSLETTER / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.

BMJ Open Diab Res Care 2023; 11:e 003177.  doi:10.1136/bmjdrc-2022-003177

Takeshi Horii,  Mai Otsuka, Takeo Yasu

Department of Medicinal Therapy Research, Pharmaceutical Education and Research Center, Meiji Pharmaceutical University, Kiyose, Japan.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπογλυκαιμία αναφέρεται ως ανεπιθύμητη ενέργεια στα ένθετα συσκευασίας όχι μόνο των υπογλυκαιμικών παραγόντων αλλά και πολλών άλλων φαρμάκων.

Στόχος μας ήταν να διευκρινίσουμε τους πραγματικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας σχετιζόμενης με υπογλυκαιμία (HRH) σε Ιάπωνες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (T2D) ΚΑΙ σε μη υπογλυκαιμικούς παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με υπογλυκαιμία.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αυτή η συγχρονική μελέτη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη βάση δεδομένων διοικητικών αξιώσεων Medical Data Vision. Εντοπίσαμε ασθενείς με T2D που ήταν εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων μεταξύ Απριλίου 2014 και Οκτωβρίου 2019. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις λογιστικής παλινδρόμησης για τον εντοπισμό κλινικών παραγόντων που σχετίζονται με την HRH λόγω μη υπογλυκαιμικών παραγόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μεταξύ 703.745 ασθενών με T2D, 10.376 ασθενείς (1,47%) εμφάνισαν HRH. Η χρήση 332 μη υπογλυκαιμικών παραγόντων συσχετίστηκε με υπογλυκαιμία. Πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση για τον υπολογισμό OR για HRH. Εβδομήντα πέντε φάρμακα είχαν OR μεγαλύτερο από 1 και οι τιμές ήταν σημαντικές. Το OR ήταν το υψηλότερο για το διαζοξείδιο (OR 15,5, 95%CI 4,87 έως 49,3). Το OR ήταν υψηλότερο από 2,0 για τη μεθυλφαινιδάτη (OR 5,15, 95%CI 1,53 έως 17,3), τη δισουλφιράμη (OR 4,21, 95%CI 2,05 έως 8,62) και την υδροκορτιζόνη (OR 2,89, 95%CI 1,11 έως 7).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αυτή η μεγάλη αναδρομική ανάλυση αποκάλυψε ότι ο κίνδυνος HRH από ορισμένους μη υπογλυκαιμικούς παράγοντες σε ασθενείς με T2D μπορεί να είναι αυξημένος. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένεται να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό θεραπείας από γιατρούς και επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα του διαβήτη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ:

⇒ Οι μηχανισμοί δράσης των υπογλυκαιμικών παραγόντων διαφέρουν, ανάλογα με την ομάδα φαρμάκου, και κάθε ομάδα έχει χαρακτηριστικές παρενέργειες. Ωστόσο, η πιο αξιοσημείωτη ανεπιθύμητη ενέργεια που είναι κοινή σε όλους τους υπογλυκαιμικούς παράγοντες είναι η υπογλυκαιμία.

⇒ Η υπογλυκαιμία αναφέρεται ως ανεπιθύμητη ενέργεια στα ένθετα συσκευασίας όχι μόνο των υπογλυκαιμικών παραγόντων αλλά και πολλών άλλων φαρμάκων.

ΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ:

⇒ Σε αυτήν την αναδρομική ανάλυση του πραγματικού κόσμου, μπορέσαμε να διευκρινίσουμε παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας σχετιζόμενης με την υπογλυκαιμία (HRH) σε Ιάπωνες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 σε μη υπογλυκαιμικούς παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με υπογλυκαιμία.

⇒ Σε αυτή τη μελέτη, διευκρινίσαμε ότι η OR της HRH ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με τη χρήση διαζοξειδίου, δισουλφιράμης και υδροκορτιζόνης.

⇒ Μπορέσαμε να διευκρινίσουμε άλλους παράγοντες που σχετίζονταν με υψηλότερο κίνδυνο υπογλυκαιμίας, όπως ο δείκτης μάζας σώματος <25 kg/m2.

ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

⇒ Λαμβάνοντας υπόψη τις συννοσηρότητες και τα διάφορα συγχορηγούμενα φάρμακα μεμονωμένων ασθενών και διευκρινίζοντας τον κίνδυνο HRH υπό διάφορες συνθήκες, ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί.

Top