Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση από την AHA/ACC 2017: 130/80 mmHg το κατώτερο φυσιολογικό όριο αρτηριακής πίεσης

Βάσει των νέων οδηγιών που ανακοινώθηκαν στις 13/11/2017 από την AHA/ACC τροποποιήθηκαν τα όρια των φυσιολογικών τιμών για τον ορισμό της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης, της προυπέρτασης, και της αρτηριακής υπέρτασης. Βάσει των οδηγιών της JNC-7: ΣΑΠ/ΔΑΠ <120/80 mmHg ορίζεται ως φυσιολογική αρτηριακή πίεση, 120-129/80 mmHg ορίζεται ως προυπέρταση, 130-139/80-89mmHg  ορίζεται ως προυπέρταση, 140-159/90-99 ορίζεται ως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση από την AHA/ACC 2017: 130/80 mmHg το κατώτερο φυσιολογικό όριο αρτηριακής πίεσης.