Αρχή / NEWSLETTER / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 15 ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ: ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 15 ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Lancet Public Health 2022; 7: e219–28

Amanda E Paluch, Shivangi Bajpai, David R Bassett, Mercedes R Carnethon, Ulf Ekelund, Kelly R Evenson, Deborah A Galuska, Barbara J Jefferis, William E Kraus, I-Min Lee, Charles E Matthews, John D Omura, Alpa V Patel, Carl F Pieper, Erika Rees-Punia, Dhayana Dallmeier, Jochen Klenk, Peter H Whincup, Erin E Dooley, Kelley Pettee Gabriel, Priya Palta, Lisa A Pompeii, Ariel Chernofsky, Martin G Larson, Ramachandran S Vasan, Nicole Spartano, Marcel Ballin, Peter Nordström, Anna Nordström, Sigmund A Anderssen, Bjørge H Hansen, Jennifer A Cochrane, Terence Dwyer, Jing Wang, Luigi Ferrucci, Fangyu Liu, Jennifer Schrack, Jacek Urbanek, Pedro F Saint-Maurice, Naofumi Yamamoto, Yutaka Yoshitake, Robert L Newton Jr, Shengping Yang, Eric J Shiroma, Janet E Fulton, on behalf of The Steps for Health Collaborative.

Department of Kinesiology and Institute for Applied Life Sciences, University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA (A E Paluch PhD, S Bajpai MS); Department Kinesiology, Recreation, and Sport Studies, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA (Prof D R Bassett PhD); Department of Preventive Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA (Prof M R Carnethon PhD); Department of Sport Medicine, Norwegian School of Sport Sciences (Prof U Ekelund PhD, Prof S A Anderssen PhD, Prof B H Hansen PhD) and Department of Chronic Diseases and Ageing (Prof U Ekelund PhD), Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway; Department of Epidemiology, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA (Prof K R Evenson PhD); Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA (D A Galuska PhD, J D Omura MD, J E Fulton PhD); Department of Primary Care and Population Health, UCL Medical School, London, UK (B J Jefferis PhD); Duke Molecular Physiology Institute and Division of Cardiology, Department of Medicine, Duke University, Durham, NC, USA (Prof W E Kraus MD); Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston MA, USA (Prof I-M Lee ScD).

Περίληψη

Ιστορικό.

Αν και τα 10000 βήματα την ημέρα θεωρούνται ευρέως ότι έχουν οφέλη για την υγεία, υπάρχουν λίγα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη σύσταση. Στόχος αυτής της μετανάλυσης  ήταν να προσδιορισθεί η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των βημάτων ανά ημέρα και του ρυθμού βημάτων με την θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Μέθοδοι

Σε αυτήν τη μετα-ανάλυση, εντοπίσαμε μελέτες που διερευνούν την επίδραση του ημερήσιου αριθμού βημάτων στη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες σε ενήλικες (ηλικίας ≥ 18 ετών), μέσω μιας συστηματικής ανασκόπησης που δημοσιεύτηκε προηγουμένως και των ειδικών γνώσεων του πεδίου.

Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες ερευνητές της μελέτης να επεξεργαστούν τα δεδομένα σε επίπεδο συμμετεχόντων σύμφωνα με ένα προτυποποιημένο πρωτόκολλο. Το πρωταρχικό ζητούμενο ήταν η θνησιμότητα από κάθε αιτία που συλλέχθηκε από πιστοποιητικά θανάτου και μητρώα χωρών.

Αναλύσαμε τη συσχέτιση δόσης-απόκρισης σταδίων ανά ημέρα και του ποσοστού βηματισμού με τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες. Κάναμε αναλύσεις παλινδρόμησης αναλογικών κινδύνων Cox χρησιμοποιώντας ειδικά τεταρτημόρια βημάτων ανά ημέρα και υπολογίσαμε αναλογίες κινδύνου (HRs) με μοντέλα σταθμισμένων τυχαίων επιδράσεων αντιστροφής μεταβλητότητας.

Ευρήματα

Εντοπίσαμε 15 μελέτες, από τις οποίες οι επτά δημοσιεύτηκαν και οι οκτώ ήταν αδημοσίευτες, με ημερομηνίες έναρξης της μελέτης μεταξύ 1999 και 2018.

Το συνολικό δείγμα περιελάμβανε 47.471 ενήλικες, μεταξύ των οποίων υπήρξαν 3013 θάνατοι (10,1 ανά 1000 έτη συμμετεχόντων) σε μια διάμεση παρακολούθηση 7,1 ετών ([IQR 4,3–9,9]· συνολικό άθροισμα η παρακολούθηση σε όλες τις μελέτες ήταν 297.837 άνθρωπο-έτη).

Τα διάμεση βήματα ανά ημέρα ήταν 3553 για το τεταρτημόριο 1, 5801 για το τεταρτημόριο 2, 7842 για το τεταρτημόριο 3 και 10 901 για το τεταρτημόριο 4.

Σε σύγκριση με το χαμηλότερο τεταρτημόριο, το προσαρμοσμένο HR για τη θνησιμότητα όλων των αιτιών ήταν 0,60 (95% CI 0,51–0,71) για το τεταρτημόριο 2, 0,55 (0,49-0,62) για το τεταρτημόριο 3, και 0,47 (0,39–0,57) για το τεταρτημόριο 4.

Οι πρώτες ενδείξεις σημείωναν  προοδευτικά μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 60 ετών και άνω με αυξανόμενο αριθμό βημάτων την ημέρα έως 6000–8000 βήματα την ημέρα και μεταξύ ενηλίκων κάτω των 60 ετών έως 8000–10000 βήματα την ημέρα.

Προσαρμόζοντας τον αριθμό των βημάτων ανά ημέρα, συγκρίνοντας το τεταρτημόριο 1 με το τεταρτημόριο 4, η συσχέτιση μεταξύ υψηλότερων ποσοστών βηματοδότησης και θνησιμότητας μετριάστηκε αλλά παρέμεινε σημαντική για μια κορυφή 30 λεπτών (HR 0,67 [95% CI 0,56–0,83 ]) και αιχμή 60 λεπτών (0,67 [0,50–0,90]), αλλά όχι σημαντική για το χρόνο (λεπτά ανά ημέρα) που αφιερώνεται περπατώντας με 40 βήματα ανά λεπτό ή πιο γρήγορα (1,12 [0,96 –1·32]) και 100 βήματα ανά λεπτό ή πιο γρήγορα (0,86 [0,58–1,28]).

Αυτή η μετα-ανάλυση 15 προοπτικών μελετών κοόρτης από την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική (συμπεριλαμβανομένων 47471 ενηλίκων και 3013 θανάτων) παρέχει κατώτατα όρια βάσει στοιχείων για τον βέλτιστο αριθμό βημάτων ανά ημέρα που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία.

Σε σύγκριση με τους ενήλικες στο τεταρτημόριο με τα χαμηλότερα βήματα ανά ημέρα, οι ενήλικες στο τεταρτημόριο με τα υψηλότερα βήματα ανά ημέρα είχαν 40% έως 53% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Η λήψη περισσότερων βημάτων την ημέρα συσχετίστηκε με προοδευτικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, μέχρι ένα επίπεδο παρόμοιο ανά φύλο αλλά διέφερε ανάλογα με την ηλικία. Υπήρχε προοδευτικά χαμηλότερος κίνδυνος θνησιμότητας μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 60 ετών και άνω έως περίπου 6000–8000 βήματα την ημέρα και μεταξύ ενηλίκων κάτω των 60 ετών έως περίπου 8000–10000 βήματα την ημέρα. Βρήκαμε ασυνεπή στοιχεία ότι η ένταση του βήματος συσχετίστηκε με κίνδυνο θνησιμότητας πέρα ​​από τον συνολικό όγκο των βημάτων.

Συνέπειες όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων

Ο αριθμός των καθημερινών βημάτων είναι ένα απλό και εφικτό μέτρο για την παρακολούθηση και την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας παγκοσμίως ως ιχνηλάτες της φυσικής κατάστασης.

Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τα οφέλη θνησιμότητας, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, μπορεί να προκύψουν σε επίπεδα μικρότερα από τη δημοφιλή τιμή αναφοράς των 10000 βημάτων την ημέρα. Ερμηνεία

Η λήψη περισσότερων βημάτων την ημέρα συσχετίστηκε με προοδευτικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, έως ένα επίπεδο που ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.

Τα ευρήματα αυτής της μετα-ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας της σωματικής δραστηριότητας.

Top