Αρχή / NEWSLETTER / Θεραπεία συνδυασμού ινσουλίνης και υποδοχέα γλυκαγόνου πεπτιδίου 1 στον  διαβήτη τύπου 2: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών

Θεραπεία συνδυασμού ινσουλίνης και υποδοχέα γλυκαγόνου πεπτιδίου 1 στον  διαβήτη τύπου 2: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών

Ο συνδυασμός βασικής ινσουλίνης και ενός GLP-1RA έχει προταθεί ως μια θεραπευτική επιλογή που εντείνει την θεραπεία με ινσουλίνη στο διαβήτη τύπου 2. Πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) συγκρίνοντας τη συγκεκριμένη στρατηγική συνδυασμού με άλλες ενέσιμες αντιδιαβητικές θεραπείες μεταβολικού ελέγχου σε ενήλικες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Διενεργήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 σε πολλές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ώστε να προσδιοριστούν αξιόλογες μεταβολές της HbA1c, όπως το ποσοστό των ασθενών στην HbA1c με στόχο £7% (53 mmol/mol), υπογλυκαιμία, και αλλαγή σωματικού βάρους. Χρησιμοποιήσαμε ένα πρότυπο τυχαίου αποτελέσματος ώστε να υπολογιστεί η σταθμισμένη μέση διαφορά (WMD) ή ο σχετικός κίνδυνος (RR), με CI 95%.

Εντοπίστηκαν 26 RCTs, διάρκειας 12-52 εβδομάδων, που αφορούσαν 11,425 ασθενείς. Όταν η συνδυαστική στρατηγική συγκρίθηκε με άλλες ενέσιμες θεραπείες (σύνολο δεδομένων), υπήρχαν μειώσεις της HbA1c (WMD = 20,47%, 95% CI 20,59 να 20,35), περισσότεροι ασθενείς στο στόχο της HbA1c (RR = 1,65, 95% CI 1.44 – 1,88), παρόμοια υπογλυκαιμικά επεισόδια (RR = 1,14, 95% CI 0,93 – 1.39) και μια μείωση βάρους (WMD = 22,5 kg, 95% CI 23,3 σε 21,7), με υψηλή ετερογένεια (I2 > 89% P < 0,001) και μια σημαντικά διαφορετική δημοσίευση  για τρία αποτελέσματα.

Σε προσχεδιασμένες αναλύσεις υποομάδων, η θεραπεία συνδυασμού ήταν παρόμοια με τα σχήματα basal-bolus για γλυκαιμικό έλεγχο, με χαμηλότερη υπογλυκαιμία (RR = 0.66, 95% CI 0,46 – 0,93) και μειωμένο βάρος (WMD = 24,7 kg, 95% CI 26,9 σε 22,4). Συνδυασμοί σταθερής αναλογίας απέδωσαν αποτελέσματα παρόμοια με την συνολική ανάλυση (HbA1c WMD = 20,56%, 95% CI 20.72 να 20.40).

Το GLP-1RAs μόνο του ή ως συνδυασμός σε σταθερή αναλογία σε με βασική ινσουλίνη, μπορεί να αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη επιλογή  για την εξέλιξη της  θεραπείας με βασική ινσουλίνη ή να εκκινήσει ενέσιμη θεραπεία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ανεπαρκώς ρυθμισμένους με αγωγή από του στόματος. Μεγαλύτερες μελέτες απαιτούνται για να αξιολογηθούν αντοχή και ανεκτικότητα.

Top