Αρχή / NEWSLETTER / Θεραπεία με μετφορμίνη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου  3 Α, 3Β και 4

Θεραπεία με μετφορμίνη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου  3 Α, 3Β και 4

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση τόσο της ασφάλειας όσο και της αποτελεσματικότητας της χορήγησης μετφορμίνης σε ασθενείς με μετρίου και σοβαρού βαθμού χρόνια νεφρική νόσο (Στάδια ΧΝΑ 3 Α/3Β και 4 αντίστοιχα).

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα απο μια μελέτη  ελέγχου της δοσολογίας μετφορμίνης σε διάφορα στάδια  ΧΝΑ , μια μελέτη διάρκειας μηνών για την εκτίμηση της κατάλληλης δοσολογίας σε ασθενείς σταδίου 3Α/3Β και 4,καθώς και μια μελέτη χορήγησης μιας δόσης μετφορμίνης άπαξ σε ασθενείς των προαναφερθέντων σταδίων ΧΝΑ.

Στην πρώτη μελέτη, ο κατάλληλος συνδυασμός καθημερινής δόσης του φαρμάκου ήταν 1500 mg (0,5gr το πρωί και 1gr το βράδυ) σε ΧΝΑ 3Α, 100 mg (0,5gr το πρωί και 0,5 gr το βράδυ) σε ΧΝΑ σταδίου 3Β και 500 mg σε ΧΝΑ σταδίου 4. Στην δεύτερη μελέτη,οι ασθενείς ανέπτυξαν σταθερές δόσεις μετφορμίνης που δεν υπερέβησαν το αποδεκτά ανώτερο όριο ασφαλείας των 5mg/L. Υψηλά επίπεδα γαλακτικού οξέος (>5mmol/L) δεν παρατηρήθηκαν, με εξαίρεση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ενώ τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης δεν επηρεάστηκαν. Όσον αφορά τις φαρμακοκινητικές παραμέτρους των διαφόρων σταδίων ΧΝΑ,δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές.

Δεδομένου οτι η δόση της μετφορμίνης προσαρμόζεται βάσει νεφρικής λειτουργίας, η χορήγηση της είναι ασφαλής και φαρμακολογικά αποτελεσματική σε ασθενείς με μετρίου και σοβαρού βαθμού ΧΝΑ. Συμπερασματικά, ενώ η πλειοψηφία των κατευθυντήριων οδηγιών δεν συνιστούν την χρήση μετφορμίνης σε μετρίου και σοβαρού βαθμού ΧΝΑ εξαιτίας του φόβου της γαλακτικής οξέωσης,τα αποτελέσματα των ανωτέρω μελετών δείχνουν οτι η εμφάνιση γαλακτικής οξέωσης με τη χρήσης μετφορμίνης σε αυτούς τους ασθενείς είναι εξαιρετικά σπάνια.

https://doi.org/10.2337/dc17-2231

 

Top