Αρχή / NEWSLETTER / Η χρήση του Evolocumab δεν επηρεάζει τις νευρογνωσιακές λειτουργίες (μελέτη EBBINGHAUS)

Η χρήση του Evolocumab δεν επηρεάζει τις νευρογνωσιακές λειτουργίες (μελέτη EBBINGHAUS)

American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υπομελέτης EBBINGHAUS (από τη μελέτη FOURIER) η χρήση του evolocumab, αναστολέα της proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), φάνηκε πως δεν επηρεάζει τις νευρογνωσιακές λειτουργίες.

Στη μελέτη FOURIER συμπεριλήφθηκαν 27.564 ασθενείς, από 30 χώρες, οι οποίοι είχαν κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο. Η EBBINGHAUS είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη που επικεντρώθηκε στη σύγκριση του αναστολέα PCSK9 με το εικονικό φάρμακο αναφορικά με τις νευρογνωσιακές λειτουργίες των συμμετεχόντων. Η ανάλυση των δεδομένων της EBBINGHAUS συμπεριέλαβε τα αποτελέσματα από 1974 ασθενείς (72% άνδρες, με μέση διάρκεια ηλικίας τα 63 έτη), οι οποίοι ελάμβαναν μέτρια ή ισχυρή δόση στατίνης. Επιπλέον, το 75% του συνόλου των ατόμων είχε θετικό ιστορικό προηγηθέντος εμφράγματος του μυοκαρδίου και το 20% ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης της μελέτης ήταν 19 μήνες και η αξιολόγηση των δεδομένων βασίστηκε σε τέσσερις δοκιμασίες εκτίμησης των γνωστικών λειτουργιών, ένα ερωτηματολόγιο ασθενούς και μία ιατρική έκθεση για τον εκάστοτε συμμετέχοντα. Η επικυροποιημένη δοκιμασία CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τόσο την εκτελεστική λειτουργία (όπως η προσοχή, η μνήμη και η οργάνωση λεπτομερειών) όσο και τον χρόνο αντίδρασης των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της μελέτης, μετά από 24 και 48 εβδομάδες και κατόπιν κάθε 48 εβδομάδες. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν οι μεταβολές που παρατηρήθηκαν από την έναρξη της μελέτης αναφορικά με τον δείκτη Spatial Working Memory strategy index (SWMsi). Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές σχετικά με τον δείκτη SWMsi μεταξύ του evolocumab και του εικονικού φαρμάκου ούτε κατά την έναρξη της μελέτης (17.8 και για τις δύο ομάδες) ούτε και κατά την ολοκλήρωση αυτής (17.5 vs 17.6 για την ομάδα του evolocumab και του εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αναφορικά με το αυτο-αναφερόμενο από τον ασθενή ερωτηματολόγιο και οι αναφερόμενες από τον ερευνητή γνωσιακές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Επιπρόσθετα, οι γνωστικές λειτουργίες δεν επηρεάστηκαν από τα επίπεδα της LDL-χοληστερόλης, ακόμη και στην περίπτωση αυτών με επίπεδα LDL< 25 mg/dL. Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν μπορεί ακόμη να απαντηθεί το ερώτημα εάν υπάρχει καμπύλη J αλλά τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως καθησυχαστικά δεδομένου πως δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ακόμη και στην τιμή των 19 mg/dL LDL-χοληστερόλης.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα πρωτογενή αποτελέσματα της μελέτης EBBINGHAUS, η υποδόρια χρήση του φαρμάκου είτε με τη μορφή των 140mg κάθε δύο εβδομάδες είτε 420mg μηνιαίως, επιπρόσθετα της θεραπείας με στατίνη, δεν συνδέθηκε με διαταραχή των νευρογνωσιακών διαταραχών συγκρινόμενη με το εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια των 19 μηνών παρακολούθησης.

 

 

Top