Αρχή / NEWSLETTER / Η ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ.

Η ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ.

PLOS Medicine | https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003920 March 3, 2022

Gareth J. HollandsID, Juliet A. Usher-SmithID , Rana Hasan , Florence Alexander , Natasha ClarkeI , Simon J. GriffinI

Behaviour and Health Research Unit, Department of Public Health and Primary Care, School of Clinical Medicine, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom,EPPI-Centre, UCL Social Research Institute, University College London, London, United Kingdom, Department of Public Health and Primary Care, School of Clinical Medicine, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, MRC Epidemiology Unit, Institute of Metabolic Science, School of Clinical Medicine, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ιστορικό

Υπάρχει συνεχές κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τον καθορισμό του εάν η παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών κινδύνου θα μπορούσε να παρακινήσει συμπεριφορές υγείας που μειώνουν τον κίνδυνο. Στοχεύσαμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στις συμπεριφορές και τους παράγοντες κινδύνου της ανατροφοδότησης στις εικόνες των ατόμων για το σώμα τους που δημιουργούνται μέσω τεχνολογιών ιατρικής απεικόνισης για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης ή του κινδύνου ασθένειας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας μεθόδους Cochrane.

Οι MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL και το Κεντρικό Μητρώο Ελεγχόμενων Δοκιμών του Cochrane (CENTRAL) πραγματοποιήθηκαν έως τις 28 Ιουλίου 2021, με αναζητήσεις αναφορών προς τα πίσω και προς τα εμπρός έως τις 29 Ιουλίου 2021.

Οι επιλέξιμες μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που υποβλήθηκαν σε ιατρικές απεικονιστικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης υγείας ή του κινδύνου ασθένειας, για τις οποίες ο προσωπικός κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με την τροποποίηση της συμπεριφοράς.

Οι μελέτες περιελάμβαναν μια ομάδα παρέμβασης που έλαβε τη διαδικασία απεικόνισης συν την ανατροφοδότηση των οπτικοποιημένων αποτελεσμάτων και αξιολόγησε την επακόλουθη συμπεριφορά υγείας που μειώνει τον κίνδυνο και αυξημένες συμπεριφορές στοματικής υγιεινής (SMD 0,35, 95% CI 0,13 έως 0,57, p = 0,002).

Επιπλέον, μεμονωμένες μελέτες ανέφεραν αυξημένη αυτοεξέταση δέρματος και αυξημένη φροντίδα των ποδιών.

Για άλλα συμπεριφορικά ζητήματα (χρήση φαρμάκων, αντηλιακή προστασία, χρήση θαλάμου μαυρίσματος και μέτρηση γλυκόζης αίματος) οι εκτιμήσεις ευνόησαν την παρέμβαση αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα δευτερογενών παραγόντων κινδύνου, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την μειωμένη συστολική αρτηριακή πίεση, περίμετρο μέσης και βελτιωμένη στοματική υγεία και κάποιες ενδείξεις μειωμένης βαθμολογίας του κινδύνου κατά Framingham.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις οποιονδήποτε ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου του άγχους, της κατάθλιψης ή του στρες, αν και αυτές σπάνια αξιολογήθηκαν. Ένας βασικός περιορισμός είναι ότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο μεροληψίας για όλες τις μελέτες, με τα στοιχεία για τα περισσότερα αποτελέσματα να είναι χαμηλής βεβαιότητας. Συγκεκριμένα, σπάνια χρησιμοποιήθηκαν έγκυρα και ακριβή μέτρα συμπεριφοράς και υπήρχαν λίγες περιπτώσεις προκαταχωρισμένων πρωτοκόλλων και σχεδίων ανάλυσης, αυξάνοντας την πιθανότητα επιλεκτικού αποτελέσματος αναφοράς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε αυτή τη μελέτη, παρατηρήσαμε ότι η ανατροφοδότηση ιατρικών εικόνων σε άτομα έχει τη δυνατότητα να παρακινήσει συμπεριφορές μείωσης του κινδύνου και να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου. Εάν αυτή η υπόσχεση επιβεβαιωθεί μέσω περαιτέρω μελετών με επαρκή υποστήριξη που μετριάζουν καλύτερα τον κίνδυνο μεροληψίας, τέτοιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν χρήσιμα την ευρεία και αυξανόμενη χρήση της ιατρικής τεχνολογίες απεικόνισης στην υγειονομική περίθαλψη.

ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ;

  • Υπάρχει συνεχές κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τον καθορισμό του κατά πόσον η παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών κινδύνου θα μπορούσε να παρακινήσει συμπεριφορές υγείας που μειώνουν τον κίνδυνο στους λήπτες.
  • Μια τέτοια παρέμβαση περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση εικόνων που δημιουργούνται μέσω ιατρικής απεικόνισης μέσω τεχνολογιών που αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση ή τον κίνδυνο ασθένειας ενός ατόμου.
  • Μια ανασκόπηση του Cochrane που δημοσιεύθηκε το 2010 δεν μπόρεσε να μειώσει ουσιαστικά την αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της παρέμβασης λόγω των περιορισμένων στοιχείων που ήταν διαθέσιμα εκείνη την εποχή.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ;

  • Πραγματοποιήθηκε μια ενημερωμένη συστηματική ανασκόπηση με μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας μεθόδους Cochrane. Ταυτοποιήθηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περιελάμβαναν μια ομάδα παρέμβασης που έλαβε απεικόνιση συν την ανατροφοδότηση των οπτικοποιημένων αποτελεσμάτων και αξιολογήθηκαν στη συνέχεια οι συμπεριφορές.
  • Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 21 μελέτες (που περιελάμβαναν >9.000 τυχαιοποιημένους συμμετέχοντες) που ανέφεραν 10 συμπεριφορές μείωσης του κινδύνου.
  • Η ανάλυση πρωτογενούς έκβασης αποκάλυψε ευεργετικά αποτελέσματα παρέμβασης σε 6 συμπεριφορές συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας. Υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο μεροληψίας για όλες τις μελέτες και τα στοιχεία για τα περισσότερα αποτελέσματα ήταν χαμηλής βεβαιότητας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ;

  • Η αξιοποίηση της ευρείας και αυξανόμενης χρήσης των τεχνολογιών ιατρικής απεικόνισης μέσω της ανατροφοδότησης ιατρικών εικόνων δείχνει δυνατότητες παρακίνησης συμπεριφορών μείωσης του κινδύνου και μείωσης των παραγόντων κινδύνου.

Top