Αρχή / NEWSLETTER / Η μελέτη DEPICT-1 επιδεικνύει την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, με ελάχιστα επεισόδια κετοξέωσης

Η μελέτη DEPICT-1 επιδεικνύει την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, με ελάχιστα επεισόδια κετοξέωσης

Στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (European Association for the Study of Diabetes, EASD) στη Λισαβώνα παρουσιάστηκε η μελέτη DEPICT-1 για τη θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1). Η DEPICT-1 είναι η πρώτη κλινική μελέτη φάσης 3 ενός εκλεκτικού αναστολέα του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης (sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor, SGLT2-i) σε ΣΔτ1 και έδειξε βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο με ταυτόχρονη απώλεια βάρους ως αποτελέσματα της χορήγησης δαπαγλιφλοζίνης σε ανεπαρκώς ρυθμισμένους ασθενείς.

Σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν ότι η συχνότητα εμφάνισης διαβητικής κετοξέωσης (ΔΚΟ) δε διέφερε μεταξύ της ομάδας που λάμβανε δαπαγλιφλοζίνη και αυτής του εικονικού φαρμάκου. Τα αποτελέσματα της μελέτης DEPICT-1, διάρκειας 24 εβδομάδων, εξέταζαν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των δύο δοσολογιών της δαπαγλιφλοζίνης (5 και 10 mg) ως από του στόματος αγωγή που προστίθεται σε ήδη υπάρχον  θεραπευτικό σχήμα ινσουλίνης σε ΣΔτ1. Τόσο τα 5 όσο και τα 10 mg της δαπαγλιφλοζίνης μέιωσαν σημαντικά τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (μέση διαφορά στις 24 εβδομάδες -0,42% [P<0,0001] και -0,45% [P<0,0001] για τα 5 και 10 mg αντίστοιχα έναντι του εικονικού φαρμάκου). Επίσης παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη μάζας σώματος και της συνολικής ημερήσιας δόσης ινσουλίνης στις ομάδες που έλαβαν δαπαγλιφλοζίνη. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση των επεισοδίων υπογλυκαιμίας σε καμία εκ’ των δύο ομάδων, ενώ οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν οι λοιμώξεις του ουροποιητικού και του ανώτερου αναπνευστικού, η ρινοφαρυγγίτιδα και η κεφαλαλγία. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν το χαμηλό ποσοστό εμφάνισης ΔΚΟ με τη χορήγηση δαπαγλιφλοζίνης.

Είναι γεγονός ότι η θεραπευτική διαχείριση των ασθενών με ΣΔτ1 είναι μεγάλη καθώς η εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σκοπό την επίτευξη νορμογλυκαιμίας συχνά συνδέεται με μεγαλύτερο αριθμό επεισοδίων υπογλυκαιμίας και αύξηση βάρους. Τα αποτελέσματα της μελέτης DEPICT-1 με τη χορήγηση της δαπαγλιφλοζίνης σε άτομα με ΣΔτ1 είναι ιδιαίτερα ευνοικά. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μεγάλες κλινικές μελέτες προκειμένου να τεκμηρηθει η χρήση των αναστολέων SGLT2 στα άτομα με  ΣΔτ1.

Dandona P, et al. Efficacy and safety of dapagliflozin in patients with inadequately controlled type 1 diabetes (DEPICT-1): 24 week results from a multicentre, double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017.

 

 

 

Top