Αρχή / NEWSLETTER / Η επίδραση της λιραγλουτίδης 3.0mg για τη διαχείριση του σωματικού βάρους

Η επίδραση της λιραγλουτίδης 3.0mg για τη διαχείριση του σωματικού βάρους

Η λιραγλουτίδη 3.0mg είναι ένα ακυλιωμένο ανάλογο GLP-1 το οποίο έχει εγκριθεί για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, συμβάλλοντας στην ελάττωσή του μέσω της μείωσης της ενεργειακής πρόσληψης. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις έκθεσης-αντίδρασης με στόχο την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την ατομική απόκριση σε χορηγούμενες δόσεις φαρμάκου αντανακλώντας τις δια-ατομικές μεταβλητότητες στον μεταβολισμό του φαρμάκου, την απορρόφηση και την απέκκρισή του.

Οι ερευνητές παρουσίασαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα επιπέδων έκθεσης χρησιμοποιώντας δεδομένα από μία μελέτη φάσης ΙΙ (δόσεις λιραγλουτίδης 1.2, 1.8, 2.4 και 3.0 mg), και δύο μελέτες φάσης IIIa [SCALE Obesity and Prediabetes (3.0mg), SCALE Diabetes (1.8, 3.0 mg)] τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες (n=4372).

Υπήρξε μια σαφής συσχέτιση έκθεσης και απώλειας σωματικού βάρους. Η απώλεια βάρους αυξάνεται με τη μεγαλύτερη δόση έκθεσης και φάνηκε να σταθεροποιείται στην υψηλότερη δόση της λιραγλουτίδης 3mg, στα περισσότερα άτομα, δίχως να εμφανίζει τελείως plateau στους άνδρες. Στους υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 παρατηρήθηκε μια σαφής σχέση έκθεσης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Η μείωση των επιπέδων της HbA1c αυξήθηκε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις λιραγλουτίδης πλάσματος (πλατό σε -21 nM), ωστόσο, για τα άτομα με αρχική τιμή HbA1c> 8,5%, η μείωση της HbA1c δεν εμφάνιζε πλήρως εικόνα plateau. Δεν ταυτοποιήθηκε καμία σχέση έκθεσης με οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας, με την εξαίρεση των γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ). Οι αυξημένες δόσεις λιραγλουτίδης δεν συνδέθηκαν με ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χοληδόχο κύστη, οξεία παγκρεατίτιδα, κακόηθες νεόπλασμα/καρκίνος μαστού, καλοήθη νεοπλάσματα παχέος εντέρου.

Συμπερασματικά, αυτές οι αναλύσεις υποστηρίζουν τη χρήση της λιραγλουτίδης 3 mg για τη διαχείριση του σωματικού βάρους σε όλες τις μελετηθείσες υποομάδες. Η απώλεια σωματικού βάρους ήταν μεγαλύτερη στις υψηλότερες δόσεις φαρμάκου, δίχως ταυτόχρονα να παρατηρείται επιδείνωση του προφίλ ασφαλείας του φαρμάκου ή ελάττωση της ανεκτικότητας του από τους ασθενείς, εκτός από τις παλαιότερα γνωστές γαστρεντερικές διαταραχές.

 

Σχόλιο:  Η Liraglutide 3mg προβάλλει πλέον σαν αξιόπιστος και ασφαλής φαρμακευτικός παράγοντας αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και θα προστεθεί στην φαρέτρα των αγωγών για παχυσαρκία όταν κυκλοφορήσει ως Saxenda 3mg

Να σημειωθεί μόνο ότι σύμφωνα και με τις τελευταίες οδηγίες του ADA 2017 εάν μετά τρίμηνο χορήγησης του φαρμάκου αυτού δεν υπάρχει μείωση ≥5% του σωματικού βάρους διακόπτεται η χορήγηση του φαρμάκου και συνεχίζεται η επίμονη lifestyle αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Diabetes, Obesity and Metabolism 18: 491–499, 2016.

Top