Αρχή / NEWSLETTER / Η αξία της εντατικής ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης: Τα δεδομένα της SPRINT μελέτης

Η αξία της εντατικής ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης: Τα δεδομένα της SPRINT μελέτης

The SPRINT Research Group, NEJM DOI: 10.1056/NEJMoa1511939

H υπέρταση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού, ιδίως μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, επηρεάζοντας 1 δισεκατομμύριο περίπου ενήλικες παγκοσμίως. Στα άτομα ηλικίας 50 και άνω, η πιο κοινή μορφή υπέρτασης είναι η απομονωμένη συστολική υπέρταση, ενώ η συστολική αρτηριακή πίεση γίνεται σημαντικότερος παράγοντας από τη διαστολική αρτηριακή πίεση ως ένα προάγγελος ανεξάρτητου κινδύνου για στεφανιαία συμβάντα, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, και τελικού σταδίου νεφρική νόσο.

Το σημερινό άρθρο που ανακοινώθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΑΗΑ και δημοσιεύτηκε στο NEJM περιγράφει τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης παρέμβασης συστολικής αρτηριακής πίεσης (SPRINT), συγκρίνοντας το όφελος της θεραπείας της συστολικής αρτηριακής πίεσης με στόχο χαμηλότερο του120 mm Hg με τη θεραπεία με στόχο χαμηλότερο του 140 mm Hg. Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την εντατική αντιϋπερτασική θεραπεία σε σχέση με την συμβατικής ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Στη μελέτη πήραν μέρος 9.361 άτομα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. Τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, στην ομάδα της εντατικής αντιϋπερτασικής θεραπείας με στόχο για την αρτηριακή πίεση  < 120 mmHg και στην ομάδα της συμβατικής θεραπείας με στόχο < 140 mm Hg. Ως πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν η εμφάνιση ενός οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και καρδιαγγειακού θανάτου. H μελέτη διεκόπη πρώιμα μετά από παρακολούθηση 3,2 ετών, καθώς οι ασθενείς που συμμετείχαν στην ομάδα της εντατικής ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης εμφάνισαν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία, όπως υπόταση, συγκοπή, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και οξείας νεφρικής βλάβης. Αυτοί οι ασθενείς εμφάνισαν 25% λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια και 27% χαμηλότερη συνολική θνητότητα σε σχέση με την συμβατική θεραπεία.

H SPRINT ανέδειξε το όφελος για ένα ακόμη χαμηλότερο στόχο συστολικής αρτηριακής πίεσης από ότι προς το παρόν συνιστάται στους περισσότερους ασθενείς με υπέρταση, με αναπόφευκτη σύγκριση με την ACCORD. Στις δοκιμές εξετάστηκαν πανομοιότυποι στόχοι συστολικής αρτηριακής πίεσης (< 120mm Hg vs < 140 mm Hg). Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της SPRINT, τα καρδιαγγειακά και τα οφέλη θνησιμότητας που παρατηρήθηκαν στη μελέτη  ACCORD δεν ήταν στατιστικά σημαντικά και επίσης ήταν μικρότερου μεγέθους. Πρέπει να σημειωθούν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των δοκιμών. Στη μελέτη  ACCORD συμμετείχαν  αποκλειστικά άτομα με διαβήτη, ενώ στην  SPRINT αποκλείστηκαν συμμετέχοντες με διαβήτη. Επιπλέον, το μέγεθος του δείγματος στη μελέτη  ACCORD ήταν μόνο το μισό της SPRINT (4733 vs 9361). Στην SPRINT συμμετείχε γηραιότερη ηλικιακή ομάδα με μέση ηλικία τα 68 έτη, έναντι 62 έτη στην ACCORD. Η μελέτη  ACCORD έδειξε ένα αποτέλεσμα (όχι σημαντικό) με 12% χαμηλότερο κίνδυνο πρωτογενούς καρδιαγγειακού, που συμπεριλάμβανε την πιθανότητα 27% χαμηλότερου κινδύνου, γεγονός που συνάδει με τα καρδιαγγειακά οφέλη που παρατηρήθηκαν στη SPRINT.

Top