Αρχή / NEWSLETTER / Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου

Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο παράγει ένα αερόλυμα θερμαίνοντας ένα υγρό το οποίο περιέχει ένα διάλυμα (φυτική γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη ή μίγμα αυτών) και νικοτίνη (αν και η νικοτίνη μπορεί να παραλειφθεί). Η εισπνοή του αερολύματος από το ηλεκτρονικό τσιγάρο οδηγεί σε μέγιστη συγκέντρωση νικοτίνης στο πλάσμα εντός 5 λεπτών.

Το 2010 το 1,8% των αμερικανών ενηλίκων είχαν κάνει κάποια χρονική στιγμή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε σε 13% το 2013; ενώ το ποσοστό της τρέχουσας χρήσης αυξήθηκε από 0,3% σε 6,8% κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Το 1/3 αυτών που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν είχαν καπνίσει ποτέ ή ήταν πρώην καπνιστές. Επίσης, σε μία έρευνα σε Αμερικάνικο πληθυσμό βρέθηκε ότι ενήλικες με ψυχιατρικές διαταραχές, όπως αγχώδεις εκδηλώσεις και κατάθλιψη ήταν περισσότερο επιρρεπείς σε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως βοήθεια για τη διακοπή καπνίσματος

Μέχρι σήμερα, λίγες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου για τη διακοπή του καπνίσματος έχουν σημοσιευθεί. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας 12 μηνών που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τη μείωση και την αποχή από το τσιγάρο σε 300 καπνιστές, συγκρίθηκαν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιέχει νικοτίνη με ένα που δεν περιείχε. Η μείωση του αριθμού των χρησιμοιούμενων τσιγάρων ανά ημέρα δε διέφερε σημαντικά στις 2 ομάδες.

Στη μεγαλύτερη μελέτη έως σήμερα, 657 καπνιστές στη Νέα Ζηλανδία τυχαιοποιήθηκαν σε 3 ομάδες; αυτών που έλαβαν ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιείχε νικοτίνη, αυτών με χρήση αυτοκόλλητου νικοτίνης και αυτών με μη-νικοτικνικό ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στους 6 μήνες το ποσοστό διακοπής καπνίσματος ήταν 7,3%, 5,8% και 4,1% αντίστοιχα (μη στατιστικά σημαντικές διαφορές).

Βιολογικές επιπτώσεις in vitro και in vivo μελέτες σε ζώα

Φαίνεται ότι τα αερολύματα που περιέχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχει βιολογικές επιδράσεις στα κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου και του επιθηλίου των αεραγωγών, ενώ κάποιες μελέτες δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να είναι λιγότερο τοξικά για τα κύτταρα σε σύγκριση με τα συμβατικά. Σε ποντίκια η βραχυχρόνια έκθεση σε νεφελοποιημένο υγρό που περιέχει την ποσότητα νικοτίνης του ηλεκτρονικού τσιγάρου συνδέθηκε με φλεγμονή των πνευμόνων και συστηματικό οξειδωτικό στρες.

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Για μακροχρόνιους καπνιστές, που δεν μπορούν να διακόψουν το κάπνισμα αναμένεται ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να συνδέεται με καλύτερα βραχυ- και μακροχρόνια αποτελέσματα στην υγεία τους, ωστόσο απουσιάζουν κλινικά και επιδημιολογικά δεδομένα.

Δύο πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι οι τοξικές επιδράσεις από ακούσια ή εκούσια κατάποση του υγρού που περιέχει και τραυματισμός από τη συσκευή.

Η αλλαγή από κάπνισμα συμβατικού τσιγάρου σε ηλεκτρονικό δε σχετίστηκε με αύξηση της αρτηριακής πιέσεως σε μελέτη διάρκειας 52 εβδομάδων, ενώ η διακοπή καπνίσματος συμβατικού τσιγάρου σχετίζεται με μείωση της αρτηριακής πιέσεως.

Μία μικρή μελέτη σε ασθενείς με ιστορικό βρογχικού άσθματος με διάστημα παρακολούθησης 24μηνών έδειξε ότι η ανπνευστική λειτουργία μπορεί να βελτιωθεί και τα συμπτώματα του άσθματος να μειωθούν με αλλαγή του συμβατικού τσιγάρου με ηλεκτρονικό.

Συμπεράσματα

Αν και μερικές μελέτες έδειξαν ότι το κάπνισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου ήταν λιγότερο επικίνδυνο από το συμβατικό, υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές ακόμη. Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει αυξηθεί στους ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες και μπορεί να σχετίζεται με εθισμό στη νικοτίνη σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες σε αντίθεση με τους μη καπνίζοντες.

Προς το παρόν είναι αδύνατο να υπάρξει συμφωνία για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου εκτός ίσως από την κοινή γνώμη ότι μπορεί να είναι ασφαλέστερο από το συμβατικό.

Κανονισμοί για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου από ανηλίκους είναι απαραίτητοι, καθώς και πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας που αποθαρρύνουν τους μη καπνίζοντες από τη χρήση ηλεκτρονικού ή/και συμβατικού τσιγάρου.

N Engl J Med 2016;375:1372-81.

Top