Αρχή / NEWSLETTER / Επικαιροποιημένη Μετα-Ανάλυση των Καρδιαγγειακών εκβάσεων μελετών που αξιολογούν την Καρδιαγγειακή Αποτελεσματικότητα των GLP-1 αγωνιστών (Ελληνική ανασκόπηση)

Επικαιροποιημένη Μετα-Ανάλυση των Καρδιαγγειακών εκβάσεων μελετών που αξιολογούν την Καρδιαγγειακή Αποτελεσματικότητα των GLP-1 αγωνιστών (Ελληνική ανασκόπηση)

Am J Cardiol 2021;00:1−3 0002-9149/© 2021, 1 August 2021

www.ajconline.org

 

Dimitrios Patoulias, MD, MSc, Christodoulos Papadopoulos, MD, PhD, George Kassimis, MD, MSc, PhD,  Asterios Karagiannis, MD, PhD, Michael Doumas, MD, PhD, Second Propedeutic Department of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, General Hospital “Hippokration”, Thessaloniki, Greece Third Department of Cardiology, Aristotle University of Thessaloniki, General Hospital “Hippokration”, Thessaloniki, Greece Second Department of Cardiology, Aristotle University of Thessaloniki, General Hospital “Hippokration”, Thessaloniki, Greece, Veterans Affairs Medical Center, George Washington University, Washington, District of Columbia,       

Οι αγωνιστές του υποδοχέα πεπτιδίου-1 τύπου γλυκαγόνης (GLP-1RAs) θεωρούνται πλέον  μαζί με τους αναστολείς συν-μεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) ως οι βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές για διαβητικούς ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσο ή για εκείνους με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.

Προηγούμενες μετα-αναλύσεις σχετικών δημοσιευμένων μελετών καρδιαγγειακών εκβάσεων έχουν υποστηρίξει τη χρήση τους σε ασθενείς με εγκατεστημένη ή υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακή νόσο.

Πρόσφατα καλωσορίσθηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμής AMPLITUDE-O, η οποία αξιολόγησε την καρδιαγγειακή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της εφπεγλενατίδης, ενός GLP-1RA που χρησιμοποιείται μία φορά την εβδομάδα, σε ασθενείς με ΣΔ2.

Ως εκ τούτου, επιδιώχθηκε να ενημερωθούν προηγούμενες σχετικές μετα-αναλύσεις, συγκεντρώνοντας δεδομένα από δημοσιευμένα καρδιαγγειακά αποτελέσματα, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες έως την 1η Ιουλίου 2021.

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από δημοσιευμένες αναφορές, αναζητώντας επίσης σχετικά συμπληρωματικά παραρτήματα για τυχόν δεδομένα που λείπουν.

Δύο ανεξάρτητοι αξιολογητές (D.P. και G.K.) εξήγαγαν τα δεδομένα από τις επιλέξιμες αναφορές. Αξιολογήσαν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα αποτελέσματα:

μείζον ανεπιθύμητο καρδιαγγειακό συμβάν (MACE), καρδιαγγειακό θάνατο, θάνατο από κάθε αιτία, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια (HF), μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (MI) και μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι διαφορές υπολογίστηκαν με τη χρήση του λόγου κινδύνου (RR), με διάστημα εμπιστοσύνης 95% (CI), μετά την εφαρμογή του τύπου Mantel-Haenszel (M-H) τυχαίων επιδράσεων. Η στατιστική ετερογένεια μεταξύ των μελετών αξιολογήθηκε με τη χρήση στατιστικών δοκιμασιών. Όλες οι αναλύσεις ήταν στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του  επιπέδου του 0,05.

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 8 δοκιμές σε σύνολο 60.080 εγγεγραμμένων συμμετεχόντων με ΣΔ 2 που αποδίδεται είτε στη θεραπεία με GLP1RA είτε σε εικονικό φάρμακο. Ο συνολικός κίνδυνος μεροληψίας αξιολογήθηκε ως χαμηλός σε όλες τις δοκιμές.

Η θεραπεία με GLP-1RA οδήγησε σε σημαντική μείωση του κινδύνου για MACE κατά 12% (RR = 0,88, 95% CI 0,82 έως 0,94, I2 = 46%), με τα εβδομαδιαία σχήματα να παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα, σε σύγκριση με τα ημερήσια σχήματα (RR = 0,85, 95% CI 0,78 έως 0,93,. Ωστόσο, δεν ανιχνεύθηκε διαφορά υποομάδας για αυτό το αποτέλεσμα (p = 0,29).

Επιπλέον, η θεραπεία με GLP-1RA οδήγησε σε σημαντική μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο κατά 12%, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (RR = 0,88, 95% CI 0,81 έως 0,95, I2 = 6%), χωρίς να εντοπιστεί διαφορά της υποομάδας μεταξύ της μίας φοράς εβδομαδιαίας και άπαξ ημερήσιας χορήγησης (p = 0,46),

Όσον αφορά τον θάνατο από όλες τις αιτίες, τα GLP-1RA μείωσαν επίσης τον αντίστοιχο κίνδυνο κατά 11% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (RR = 0,89, 95% CI 0,83 έως 0,94;

Εδώ παρουσιάζεται η πρώτη επικαιροποιημένη μετα-ανάλυση μελετών καρδιαγγειακής έκβασης με GLP-1RAs, μετά την δημοσίευση της μελέτης AMPLITUDE-O που αποδεικνύει ότι αυτή η κατηγορία φαρμάκων παρέχει σημαντική μείωση του κίνδυνο για MACE, καρδιαγγειακης αιτιολογίας  όπως επίσης και από κάθε αιτία θάνατο, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό, μαζί με οριακά μη σημαντική μείωση του κινδύνου νοσηλείας για αντιρρόπηση καρδιακής ανεπάρκειας και μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Παρέπεται λοιπόν ότι τα σχήματα που χορηγούνται μία φορά την εβδομάδα φαίνεται να παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτά της μίας φοράς την ημέρα.

Top