Αρχή / NEWSLETTER / Εξενατίδη μία φορά την εβδομάδα συν νταπαγλιφλοζίνη άπαξ ημερησίως έναντι εξενατίδης ή νταπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχονται επαρκώς με μετφορμίνη ως μονοθεραπεία (DURATION -8): μια 28 εβδομάδων, πολυκεντρική, διπλή τυφλή, φάσης 3, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

Εξενατίδη μία φορά την εβδομάδα συν νταπαγλιφλοζίνη άπαξ ημερησίως έναντι εξενατίδης ή νταπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχονται επαρκώς με μετφορμίνη ως μονοθεραπεία (DURATION -8): μια 28 εβδομάδων, πολυκεντρική, διπλή τυφλή, φάσης 3, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

Οι αγωνιστές των GLP-1 υποδοχέων και οι αναστολείς συνμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (αναστολείς SGLT2) μειώνουν τη γλυκαιμία, το βάρος και βελτιώνουν τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου μέσω διαφόρων μηχανισμών. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συν-έναρξης του αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1  εξενατίδης και του αναστολέα SGLT2 νταπαγλιφλοζίνη με εξενατίδη ή νταπαγλιφλοζίνη μεμονωμένα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ανεπαρκώς ρυθμιζόμενους με μετφορμίνη.

Η DURATION -8 ήταν μια μελέτη 28 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη φάσης 3 σε 109 τοποθεσίες σε έξι χώρες. Ανατέθηκε τυχαία (1:1:1) σε ενήλικες (ηλικίας ≥18 ετών) με σακχαρώδη διαβήτη και ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο (HbA1c 8 – 12%) παρά τη σταθερή μονοθεραπεία σε μετφορμίνη (≥1500 mg/ημέρα), μέσω ενός αμφίδρομου συστήματος φωνής και απόκρισης, λήψη εξενατίδης 2 mg μία φορά την εβδομάδα με υποδόρια ένεση μαζί με νταπαγλιφλοζίνη 10 mg δισκία καθημερινά από του στόματος,  εξενατίδη με νταπαγλιφλοζίνη από του στόματος εικονικό φάρμακο, ή ενέσιμο εικονικό φάρμακο νταπαγλιφλοζίνης με εξενατίδη.

H τυχαιοποίηση διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρχική τιμή HbA1c (< 9·0% έναντι ≥9·0% [< 75 mmol/mol vs ≥75 mmol/mol]). Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν η μεταβολή της HbA1c από την έναρξη στην 28η εβδομάδα. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η μεταβολή της αρχικής τιμής της γλυκόζης πλάσματος νηστείας την 2η και την 28η εβδομάδα, η 2h μεταγευματική τιμή γλυκόζης  στην 28η εβδομάδα, το ποσοστό των ασθενών με HbA1c λιγότερο από 7,0% (< 53 mmol/mol) κατά την 28η εβδομάδα, η μεταβολή του βάρους κατά την 28η εβδομάδα. Επίσης, το ποσοστό των ασθενών με απώλεια βάρους 5% ή περισσότερο κατά την 28η εβδομάδα και η αλλαγή στη συστολική αρτηριακή πίεση κατά την 28η εβδομάδα.

Μεταξύ 4 Σεπ 2014 και 15 Οκτ  2015, διατέθηκε τυχαία σε 695 ασθενείς η λήψη εξενατίδης συν νταπαγλιφλοζίνης (n = 231), μόνο εξενατίδη (n = 231; n = 1 χωρίς θεραπεία), ή μόνο νταπαγλιφλοζίνη (n = 233). Πρόθεση για θεραπεία είχαν οι 685 συμμετέχοντες (μέση τιμή HbA1c 9·3%, 78 mmol/mol), από τους οποίους οι 611 (88%) ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Μετά από 28 εβδομάδες, η αλλαγή στην αρχική τιμή HbA1c ήταν 2,0%, στην ομάδα εξενατίδης συν νταπαγλιφλοζίνης, – 1,6 % (– 1,8 έως -1,4) στην ομάδα εξενατίδης, και – 1,4% (– 1,6 έως -1,2) στην ομάδα νταπαγλιφλοζίνης. Η εξενατίδη μαζί με νταπαγλιφλοζίνη μείωσε σημαντικά την HbA1c από την έναρξη μέχρι την 28η εβδομάδα, σε σύγκριση με μόνο την εξενατίδη (– 0,4% , p = 0,004) ή μόνο την νταπαγλιφλοζίνη (– 0·6% , p < 0·001).

Εξενατίδη μαζί με νταπαγλιφλοζίνη ήταν σημαντικά ανώτερα σε σχέση με μεμονωμένα φάρμακα σε όλα τα δευτερεύοντα σημεία, με μεγαλύτερες μειώσεις πλάσματος νηστείας και μεταγευματικής γλυκόζης, περισσότερους ασθενείς με HbA1c λιγότερο από 7,0% (< 53 mmol/mol), μεγαλύτερη απώλεια βάρους, μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με απώλεια βάρους από 5% ή περισσότερο, και μεγαλύτερη μείωση συστολικής αρτηριακής πίεσης (όλα τα p≤0,025). Ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν σε 131 (57%) από τους 231 ασθενείς της ομάδας της εξενατίδης μαζί με νταπαγλιφλοζίνη, 124 (54%) από τους 230 ασθενείς στην ομάδα της εξενατίδης και 121 (52%) από τους 233 ασθενείς στην ομάδα νταπαγλιφλοζίνης. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥5% των ασθενών σε κάθε ομάδα) ήταν διάρροια, οζίδια στο σημείο της ένεσης, ναυτία και λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Δεν αναφέρθηκαν συμβάντα μείζονος υπογλυκαιμίας ή ελάσσονος υπογλυκαιμίας.

Η συν-έναρξη της εξενατίδης και νταπαγλιφλοζίνης βελτίωσε διάφορες γλυκαιμικές τιμές και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχονταν επαρκώς με μονοθεραπεία μετφορμίνης. Η διπλή θεραπευτική αγωγή ήταν επαρκώς ανεκτή, με την αναμενόμενη ασφάλεια για το συνδυασμό. Πρόσθετα δεδομένα από τρέχουσα μελέτη (AWARD-10; NCT02597049) θα δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τη χρήση αυτών των κατηγοριών φαρμάκων σε συνδυασμό.

 

Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4: 1004–16

Top