Αρχή / NEWSLETTER / Εντατική γλυκαιμική θεραπεία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν β-αναστολείς

Εντατική γλυκαιμική θεραπεία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν β-αναστολείς

Diabetes Care. 2016 Oct;39(10):1818-26. doi: 10.2337/dc16-0721. Epub 2016 Jul 26.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι β-αναστολείς ενδέχεται να μειώσουν την αρνητική επίδραση της υπογλυκαιμίας και τις σχετικές με την υπογλυκαιμία καρδιακές αρρυθμίες και θνησιμότητα. Στη συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε το κατά πόσο η εντατική γλυκαιμική ρύθμιση σε ασθενείς με διαβήτη που λαμβάνουν θεραπεία με β-αναστολείς παρουσιάζει ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων χωρίς να αυξηθεί η θνησιμότητα, σε σύγκριση με ασθενείς που δεν ελάμβαναν εντατική θεραπεία.

Δεδομένα από τη μελέτη Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) χρησιμοποιήθηκαν ώστε να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι των καρδιαγγειακών συμβάντων, ανεξαρτήτου αιτιών θανάτου και καρδιαγγειακού θανάτου σε ασθενείς με διαβήτη που λαμβάνουν θεραπεία με β-αναστολείς (n = 3.079) και αυτών που δεν λαμβάνουν θεραπεία με β-αναστολείς (n = 7.145).

Στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με β-αναστολείς, τα αθροιστικά ποσοστά εκδήλωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων ήταν σημαντικά χαμηλότερα στην ομάδα της εντατικής ρύθμισης σε σύγκριση με την ομάδα μη εντατικής ρύθμισης, ενώ αυτά τα ποσοστά σε ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία με β-αναστολείς δεν είχαν σημαντική απόκλιση. Αντίθετα, τα αθροιστικά ποσοστά καρδιαγγειακών και ανεξαρτήτου αιτίας θανάτων σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με β-αναστολείς δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων μη εντατικής και εντατικής ρύθμισης, ενώ στους ασθενείς που δεν λαμβάνουν θεραπεία με β-αναστολείς, τα ποσοστά εκδήλωσης ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα εντατικής ρύθμισης συγκριτικά με την ομάδα της μη εντατικής γλυκαιμικής ρύθμισης.

Συμπερασματικά, η εντατική γλυκαιμική ρύθμιση θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, που λαμβάνουν αγωγή με β-αναστολείς.

 

Top