Αρχή / NEWSLETTER / ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ ΣΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΜΥ – FAST TRACK ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ ΣΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΜΥ – FAST TRACK ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

European Heart Journal (2022) 43, 4421–4432

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac494

 

Οι αναστολείς του συν-μεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο σε ασθενείς με συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, οι μελέτες που διερευνούν τα αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας φαρμάκων σε ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου λείπουν.

Σε αυτή την σπουδαία μελέτη συνολικά 476 άτομα με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τυχαιοποιήθηκαν είτε σε εμπαγλιφλοζίνη 10 mg είτε σε αντίστοιχο εικονικό φάρμακο μία φορά την ημέρα εντός 72 ωρών από την οξεία διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση.

Αξιολογήθηκε η αλλαγή στις συγκεντρώσεις NT-proBNP καθώς και στις ηχοκαρδιογραφικές λειτουργικές και δομικές παραμέτρους για 26 εβδομάδες θεραπείας. LVEF-κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας. LVEDV-τελοδιαστολικός όγκος αριστερής κοιλίας. LVESV-αριστερός τελοσυστολικός όγκος Και το NT-pro BNP,(Ν-τερματική προ-ορμόνη του νατριουρητικού πεπτιδίου εγκεφάλου).

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ:

Μπορεί η 26 εβδομάδων θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη, που εκκινεί εντός 72 ωρών από την διαθερμική στεφανιαία παρέμβαση για οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, να προκαλέσει βελτίωση στο NT-proBNP, και στις λειτουργικές και δομικές ηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους;

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΡΥΜΑ:

Η θεραπεία με ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερα επίπεδα NT-pro BNP μετά την προσαρμογή για την βασική γραμμή NT-proBNP, το φύλο και τον διαβήτη και βελτιωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, E/e’, συστολικό όγκο άκρου αριστερής κοιλίας και τελικό διαστολικό όγκο σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, η εμπαγλιφλοζίνη συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του NT-proBNP σε διάστημα 26 εβδομάδων, συνοδευόμενη από σημαντική βελτίωση των ηχοκαρδιογραφικών λειτουργικών και δομικών παραμέτρων.

 

Top