Αρχή / NEWSLETTER / Εμπαγλιφλοζίνη και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Εμπαγλιφλοζίνη και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Στα αποτελέσματα της μελέτη EMPA-REG (Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients),  η προσθήκη εμπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο μείωσε τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων σε 3 σημεία, με μείωση της καρδιαγγειακή θνησιμότητας, χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ εμπαγλιφλοζίνης και εικονικού φαρμάκου στον κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε μια τροποποιημένη ανάλυση πρόθεσης θεραπείας, η αναλογία κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν 1.18 (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 0,89 – 1.56, P = 0.26).

Ο πληθυσμός της μελέτης περιελάμβανε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο με εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (MDRD)> 30 mL/min/ 1,73 m2. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 1: 1: 1 για να λάβουν 10 mg εμπαγλιφλοζίνης, 25 mg εμπαγλιφλοζίνης, ή εικονικό φάρμακο μαζί με την υπάρχουσα θεραπεία. Οι ασθενείς ήταν σε παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης παρακολούθησης 30 ημέρες μετά το τέλος της θεραπείας. Στη μελέτη πήραν μέρος 7020 ασθενείς με μέσο χρόνο παρακολούθησης > από 3 χρόνια.

Η αριθμητική διαφορά εγκεφαλικού επεισοδίου στην τροποποιημένη ανάλυση πρόθεσης θεραπείας ανάμεσα στην εμπαγλιφλοζίνη και στο εικονικό φάρμακο, ήταν κυρίως εξαιτίας των 18 ασθενών στην ομάδα εμπαγλιφλοζίνης με πρώτη εκδήλωση > 90 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου (έναντι 3 με το εικονικό φάρμακο). Στην ανάλυση που βασίστηκε στα γεγονότα κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή ≤ 90 ημέρες μετά την τελευταία δόση του φαρμάκου, η αναλογία κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο με εμπαγλιφλοζίνη έναντι του εικονικού φαρμάκου ήταν 1.08 (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 0,81-1.45, P = 0,60). Δεν υπήρχαν διαφορές στον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων, με αναπηρία ή θανατηφόρων εγκεφαλικών επεισοδίων, ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου, με την εμπαγλιφλοζίνη έναντι του εικονικού φαρμάκου. Ασθενείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον αιματοκρίτη ή μεγαλύτερες μειώσεις στη συστολική αρτηριακή πίεση δεν παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν την καρδιαγγειακή ασφάλεια της εμπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, δείχνοντας ότι η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης EMPA-REG δεν ανέδειξε  σημαντική διαφορά όσον αφορά τον κινδύνο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων με την εμπαγλιφλοζίνη έναντι του εικονικού φαρμάκου.

DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.015756

Top