Αρχή / NEWSLETTER / “Είναι πραγματικά υγιή τα άτομα με μεταβολικά υγιή παχυσαρκία;” Μια προοπτική μελέτη κοόρτης σε 381.363 συμμετέχοντες από την Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου

“Είναι πραγματικά υγιή τα άτομα με μεταβολικά υγιή παχυσαρκία;” Μια προοπτική μελέτη κοόρτης σε 381.363 συμμετέχοντες από την Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχοι/υπόθεση

Τα άτομα με παχυσαρκία και φυσιολογικό μεταβολικό προφίλ μερικές φορές αναφέρονται ως άτομα με  «μεταβολικά υγιή παχυσαρκία »(MHO).

Ωστόσο, το αν αυτή η ομάδα ατόμων είναι πραγματικά «υγιής» είναι αβέβαιο.

Αυτή η μελέτη στοχεύει να εξετάσει τις συσχετίσεις του MHO με ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Μέθοδοι

Πρόκειται για μια προοπτική πληθυσμιακή μελέτη cohort σε 381.363 συμμετέχοντες στην Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου με διάμεση παρακολούθηση 11,2 ετών. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν σε  ένα από τα 22 κέντρα αξιολόγησης σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία όπου συμπλήρωσαν ένα αυτό-διαχειριζόμενο ερωτηματολόγιο με οθόνη αφής και έδωσαν μία προσωπική συνέντευξη. Επίσης  το προσωπικό κατέγραψε μια σειρά μετρήσεων συμπεριλαμβανομένου του ύψους, του βάρους και της ΑΠ.

Το MHO ορίστηκε ως ΔΜΣ kg 30 kg/m2 και τουλάχιστον τέσσερα από τα έξι υγιή μεταβολικά κριτήρια (συμπεριλαμβανομένης της ΑΠ και πέντε βιοδεικτών αίματος: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), τριγλυκερίδια, LDL-χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη και

HbA1c). Τα αποτελέσματα περιλάμβαναν επίπτωση διαβήτη και επίπτωση και θανατηφόρων αθηροσκληρωτικών περιστατικών CVD (ASCVD), καρδιακής ανεπάρκειας (HF) και αναπνευστικών παθήσεων.

Αποτελέσματα

Σε σύγκριση με άτομα που δεν ήταν παχύσαρκα στην αρχή, εκείνα με MHO είχαν υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης HF (HR 1,60; 95% CI 1,45, 1,75) και αναπνευστικών ασθενειών (HR 1,20; 95% CI 1,16, 1,25), αλλά όχι υψηλότερο ASCVD.

Οι συσχετίσεις του MHO ήταν γενικά ασθενέστερες για θανατηφόρα αποτελέσματα και μόνο σημαντικές για όλες τις αιτίες (HR 1,12, 95% CI 1,04, 1,21) καθώς και για ποσοστά θνησιμότητας από HF (HR 1,44, 95% CI 1,09, 1,89).

Ωστόσο, σε σύγκριση με άτομα που ήταν μεταβολικά υγιή χωρίς παχυσαρκία, οι συμμετέχοντες με MHO είχαν υψηλότερα ποσοστά εκδήλωσης διαβήτη (HR 4.32; 95% CI 3.83, 4.89), ASCVD (HR 1.18; 95% CI 1.10, 1.27), HF (HR 1,76, 95% CI 1,61, 1,92), αναπνευστικών παθήσεων (HR 1,28, 95% CI 1,24, 1,33) και θνησιμότητα από όλες τις αιτίες (HR 1,22, 95% CI 1,14, 1,31).

Τα αποτελέσματα με 5ετή ανάλυση ορόσημο ήταν παρόμοια.

Συμπεράσματα/ερμηνεία

Η διαχείριση του βάρους πρέπει να συνιστάται σε όλα τα άτομα με παχυσαρκία, ανεξάρτητα από τη μεταβολική τους κατάσταση, για να μειωθεί ο κίνδυνος διαβήτη, ASCVD, HF και αναπνευστικών παθήσεων.

Ο όρος «MHO» πρέπει να αποφεύγεται καθώς είναι παραπλανητικός και πρέπει να διερευνηθούν διαφορετικές στρατηγικές για την διαστρωμάτωση των πιθανών κινδύνων.

Ziyi Zhou & John Macpherson & Stuart R. Gray & Jason M. R. Gill & Paul Welsh & Carlos Celis-Morales & Naveed Sattar & Jill P. Pell & Frederick K. Ho

Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow, Glasgow, UK

Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, University of Glasgow, Glasgow, UK

Human Performance Laboratory, Education, Physical Activity and Health Research Unit, University Católica del Maule, Talca, Chile

Diabetologia (2021) 64:1963–1972

Top